Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Leren communiceren

Handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie

Paperback Nederlands 2021 9789001749866
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Verkooppositie 5778Hoogste positie: 82
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

- Al ruim veertig jaar het meest gebruikte communicatiehandboek in het hoger onderwijs;
- biedt een stevige kennisbasis en volop mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te oefenen;
- aansprekend geïllustreerd en voorzien van uitgebreide digitale ondersteuning.

Volgens het nieuwe wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid moeten universiteiten en hogescholen zich nadrukkelijker gaan richten op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands van hun studenten, zowel in Nederlandstalige als in anderstalige opleidingen. Dat betekent dat studenten over de volle breedte van het hoger onderwijs moeten beschikken over een uitgebreid repertoire aan mogelijkheden om adequaat te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.

Om uit dat repertoire steeds de juiste keuzes te maken, is ook goed inzicht in communicatieve situaties noodzakelijk, gebaseerd op kennis van belangrijke begrippen en modellen uit de professionele communicatie. Met Leren Communiceren wordt voor dit alles een stevig fundament gelegd. Dat maakt dit boek onmisbaar voor aankomende en beginnende professionals in elke beroepsgroep.

In deze vernieuwde, achtste editie is veel van de vertrouwde opzet en inhoud van Leren Communiceren te herkennen. Maar er zijn ook belangrijke verbeteringen. Zo is er veel aandacht voor strategieën om te overtuigen zonder dat er meteen een beroep op de logica wordt gedaan. Het hoofdstuk over formuleren bevat concrete handvatten voor stijlkeuzes die optimaal aansluiten bij de communicatieve situatie. Nieuw is ook het uitgewerkte voorbeeld van een communicatieplan als een mogelijk beroepsproduct. In het hoofdstuk over tweegesprekken is er speciale aandacht voor het sollicitatiegesprek en voor technieken uit de motiverende gespreksvoering.

Opvallend zijn de verwijzingen naar de klassieke retorica. Veel van de adviezen van de toenmalige communicatie-experts, de Griekse en Romeinse retorici, hebben nog niets van hun betekenis verloren. Vanzelfsprekend worden de adviezen van toen steeds toegepast op de communicatie van nu.

Gebleven zijn de prachtige illustraties die aan elk hoofdstuk voorafgaan: afbeeldingen van beroemde kunstwerken die verband houden met de inhoud van het boek. Daarmee is Leren Communiceren niet alleen het Nederlandse communicatiehandboek bij uitstek; het is voor de vele gebruikers van binnen en buiten het hoger onderwijs ook een lust voor het oog.

Leren Communiceren richt zich op de volle breedte van het hoger onderwijs. Met dit boek leren studenten hoe ze adequaat kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast is het boek geschikt voor professionals in allerlei disciplines en beroepen. Het boek kan vanaf de propedeusefase worden ingezet.

Studenten vinden in de ondersteunende onlineomgeving onder meer opdrachten, observatieformulieren en kennisclips. Voor docenten staan er onder meer uitwerkingen van de opdrachten en vragen waarmee ze kennistoetsen kunnen samenstellen.

Specificaties

ISBN13:9789001749866
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:520
Uitgever:Noordhoff
Druk:8
Verschijningsdatum:25-6-2021
ISSN:

Lezersrecensies

2.3 van de 5
3 stemmen
0
0
2
0
1

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Aline Douma

Aline Douma is een Research Master-student bij Rijksuniversiteit Groningen en eindredacteur van Creativiteit in Communicatie.

Andere boeken door Aline Douma

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

1 Communicatie analyseren 15
1.1 De vier aspecten van een boodschap 21
1.2 Het zakelijke aspect: de feitelijke informatie 24
1.3 Het appellerende aspect: de communicatiedoelen 25
1.3.1 Communicatiedoelen van de zender 26
1.3.2 Achterliggende doelen 28
1.3.3 Communicatiedoelen van de ontvanger 29
1.3.4 Onduidelijke doelen 32
1.3.5 Effectiviteit van de communicatie 33
1.4 Het expressieve aspect: over de zender 36
1.5 Het relationele aspect: over de relatie met de ontvanger 40
1.6 Feedback 43
1.6.1 Indirecte en directe feedback 44
1.6.2 Feedback geven 45
1.6.3 Feedback ontvangen 46
Kernpunten 47

2 Structureren 49
2.1 Bouwplannen 55
2.1.1 Wanneer is een bouwplan handig? 58
2.1.2 Een bouwplan maken: de hoofdlijnen 59
2.1.3 Het thema 60
2.1.4 De hoofdvragen 62
2.1.5 De kernantwoorden 63
2.1.6 Subvragen en verdere uitwerking 65
2.2 Vaste structuren 65
2.2.1 Probleemstructuur 66
2.2.2 Maatregelstructuur 70
2.2.3 Evaluatiestructuur 73
2.2.4 Handelingsstructuur 77
2.2.5 Ontwerpstructuur 79
2.2.6 Onderzoeksstructuur 81
2.2.7 Netwerken van vaste structuren 84
2.3 Ordeningsprincipes voor kernantwoorden 87
2.3.1 Bekend-nieuw 87
2.3.2 Ruimte 87
2.3.3 Tijd 88
2.3.4 Hiërarchie 88
2.3.5 Eisen aan de indeling 89
2.4 Uiterlijke structuur 91
2.4.1 Tekstindeling 92
2.4.2 Structuuraanduidende passages 92
2.4.3 Alinea’s 93
2.4.4 Opsommingen 96
Kernpunten 98

3 Argumenteren en overtuigen 101
3.1 Verschillende manieren om te overtuigen 106
3.1.1 Klassieke retorica: logos, ethos en pathos 107
3.2 Argumenteren 110
3.2.1 Wanneer is argumentatie nodig? 111
3.2.2 Standpunten en argumenten 112
3.2.3 Syllogismen: de basisvorm van argumentatie 115
3.3 Logische geldigheid 116
3.3.1 Twee soorten geldige redeneringen 117
3.3.2 Twee soorten ongeldige redeneringen 119
3.4 Drogredenen 120
3.4.1 Ontwijking van de bewijslast 121
3.4.2 Onterecht beroep op een autoriteit 122
3.4.3 Vals dilemma 123
3.4.4 Verdraaide weergave 123
3.4.5 Onterecht oorzakelijk verband 124
3.4.6 Persoonlijke aanval 125
3.5 Andere manieren om te overtuigen 126
3.5.1 Vuistregels 126
3.5.2 Framing 127
3.5.3 Nudging 130
3.5.4 Verhalen 132
Kernpunten 134

4 Formuleren 135
4.1 Stijl: twee belangrijke aspecten 139
4.1.1 Stijldeugden 139
4.1.2 Stijldimensies 141
4.2 Gestructureerdheid 142
4.2.1 Verwijzingen 142
4.2.2 Signaalwoorden en signaaluitdrukkingen 143
4.3 Moeilijkheid 144
4.3.1 Woordkeus 145
4.3.2 Zinsbouw 147
4.3.3 Inversie met lange bijzinnen 147
4.3.4 Tangconstructies 148
4.3.5 Naamwoordconstructies 150
4.4 Exactheid 151
4.4.1 Precisie en consistentie in terminologie 151
4.4.2 Precisie in verwijzingen 152
4.4.3 Gebruik van signaalwoorden en -uitdrukkingen 152
4.4.4 Precisie in bereik 153
4.5 Informatiedichtheid 153
4.5.1 Herhalingen 154
4.5.2 Niet-inhoudelijke uitbreidingen 154
4.5.3 Expliciete verbanden 155
4.6 Afstandelijkheid 156
4.6.1 Ouderwetse woorden en zinsconstructies 156
4.6.2 De lijdende vorm 157
4.6.3 Directe aansprekingen 158
4.7 Levendigheid 159
4.7.1 Afwisseling in woordkeus 159
4.7.2 Afwisseling in zinsbouw 160
4.7.3 Concrete beschrijvingen 161
4.7.4 Stijlfiguren 162
Kernpunten 165

5 Foutloos schrijven 167
5.1 Taalgebruik 172
5.1.1 Verwijswoorden 174
5.1.2 Signaalwoorden en signaaluitdrukkingen 176
5.1.3 Congruentie 177
5.1.4 Samentrekkingen 177
5.2 Spelling en leestekens 178
5.2.1 Werkwoordsvormen 178
5.2.2 Samenstellingen 182
5.2.3 Meervoudsvorming 185
5.2.4 Verkleinwoorden 187
5.2.5 Woorden uit een andere taal 187
5.2.6 Hoofdletters 189
5.2.7 Getallen 190
5.2.8 Trema 191
5.2.9 Apostrof 192
5.2.10 Woorden afbreken 193
5.2.11 Komma 194
5.2.12 Puntkomma 196
5.2.13 Dubbele punt 197
5.2.14 Aanhalingstekens 197
Kernpunten 199

6 Visualiseren 201
6.1 Basisprincipes 206
6.1.1 Principe van voorgrond en achtergrond 206
6.1.2 Principe van eenvoud 207
6.1.3 Principe van nabijheid 209
6.1.4 Principe van overeenkomst 209
6.1.5 Principe van symmetrie 212
6.2 Typografie en lay-out 213
6.2.1 Typografie 214
6.2.2 Lay-out 216
6.3 Illustraties 219
6.3.1 Kwantitatieve informatie 220
6.3.2 Niet-kwantitatieve informatie 225
Kernpunten 231

7 Lezen en samenvatten 233
7.1 Tekstvolgend lezen en samenvatten 237
7.1.1 Globaal lezen; een minisamenvatting en een korte samenvatting 238
7.1.2 Nauwkeurig lezen; een gedetailleerde samenvatting 244
7.1.3 Kritisch lezen; een kritische samenvatting 249
7.2 Herstructurerend lezen en samenvatten 252
7.2.1 Werken met een literatuurmatrix 254
Kernpunten 259

8 Schrijven – het proces 261
8.1 Voorbereiden 266
8.1.1 Oriënteren 267
8.1.2 Plannen 270
8.2 Inhoud bepalen 273
8.2.1 Ideeën genereren 274
8.2.2 Informatie uit andere bronnen verzamelen 274
8.2.3 Relevante informatie selecteren en structureren 278
8.3 Schrijven 280
8.3.1 De eerste versie schrijven 280
8.3.2 Volgende versies schrijven 281
8.3.3 Het geheel controleren 284
8.4 Redigeren 285
8.4.1 Reviewers benaderen 285
8.4.2 Commentaar verwerken 286
8.4.3 De tekst afwerken 287
8.5 Oplossingen voor schrijfproblemen 288
8.5.1 Beginnen met schrijven 288
8.5.2 Blijven schrijven 290
8.5.3 Overzicht houden 291
Kernpunten 293

9 Schrijven – rapporteren 295
9.1 Onderdelen van een rapport 299
9.1.1 Omslag en titelpagina 299
9.1.2 Samenvatting 301
Management summary 304
9.1.3 Voorwoord of aanbiedingsbrief 304
9.1.4 Inhoudsopgave 305
9.1.5 Inleiding 306
9.1.6 Titels en kopjes 310
9.1.7 Afsluiting 311
9.1.8 Noten 313
9.1.9 Literatuurlijst 313
9.1.10 Bijlagen 313
9.2 Een voorbeeld: het communicatieplan 314
9.3 Bronvermeldingen 320
9.3.1 Plagiaat – en hoe dat te voorkomen 321
9.3.2 Literatuurverwijzingen 322
9.3.3 Titelbeschrijvingen 327
9.3.4 Literatuurlijst 331
9.4 Het onderzoeksrapport 332
9.4.1 Onderdelen van een onderzoeksrapport 334
9.4.2 Inleiding 336
9.4.3 Methode 337
9.4.4 Resultaten 337
9.4.5 Conclusie en discussie 338
9.4.6 Taalgebruik in onderzoeksrapporten 339
Kernpunten 341

10 Mondeling presenteren 343
10.1 Voorbereiding 348
10.1.1 Doelen 348
10.1.2 Situatie en publiek 350
10.1.3 Inhoud en structuur 351
10.2 Onderdelen van de presentatie 352
10.2.1 Inleiding 352
10.2.2 Middenstuk 358
10.2.3 Afsluiting 359
10.3 Formulering 361
10.3.1 Helder formuleren 361
10.3.2 Boeiend formuleren 362
10.4 Uitvoering 364
10.4.1 Voorlezen en improviseren 364
10.4.2 Stemgebruik 364
10.4.3 Uiterlijk, houding en gebaren 365
10.4.4 Visuele ondersteuning 367
10.5 Een spreekschema 368
10.6 Pecha kucha 373
Kernpunten 375

11 Gesprekken voeren 377
11.1 Gespreksdoelen 382
11.1.1 Informatieve doelen 382
11.1.2 Instructieve doelen 383
11.1.3 Persuasieve doelen 383
11.1.4 Motiverende doelen 384
11.1.5 Affectieve doelen 384
11.2 Gesprekstechnieken 385
11.2.1 Structureren 385
11.2.2 Informeren en argumenteren 388
11.2.3 Empathisch luisteren 390
11.2.4 Vragen stellen 392
11.2.5 Reflecteren 393
11.2.6 Enthousiasmeren en bekrachtigen 395
11.2.7 Samenvatten 397
11.3 Het sollicitatiegesprek 398
11.3.1 Het verloop van het gesprek 399
11.3.2 De voorbereiding 400
11.4 Motiverende gespreksvoering 402
11.4.1 Uitgangspunten 402
11.4.2 Fases van gedragsverandering 404
Kernpunten 412

12 Vergaderen 415
12.1 Afspraken vooraf 419
12.1.1 Afspraken over de deelnemers 420
12.1.2 Afspraken over de besluitvorming 420
12.1.3 Afspraken over de agenda 423
12.1.4 Afspraken over het voorzitterschap 423
12.1.5 Afspraken over de verslaggeving 424
12.2 De voorbereiding van de vergadering 426
12.2.1 Uitnodiging en agenda 426
12.2.2 Voorbereiding door de voorzitter 429
12.2.3 Voorbereiding door de notulist 432
12.2.4 Voorbereiding door de deelnemers 434
12.3 Tijdens de vergadering 435
12.3.1 De rol van de voorzitter 435
12.3.2 De rol van de notulist 442
12.4 Na de vergadering 448
12.4.1 Nawerk voor de voorzitter 448
12.4.2 Nawerk voor de notulist 448
12.4.3 Nawerk voor de deelnemers 453
Kernpunten 454

Verder lezen 457
Literatuurlijst 462
Register 465
Over de auteurs 475
Illustratieverantwoording 477

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Leren communiceren