Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Fifty-fifty - 'Werken aan een betere, bewust inclusieve wereld'

Robert Vos biedt in Fifty-fifty interviews met topmannen én topvrouwen en een concreet stappenplan om te komen tot een fifty-fifty. Dat alles ondersteund met wetenschappelijk onderzoek.

Christel Deckers | 16 maart 2021 | 2-3 minuten leestijd

Robert Vos start Fiftyfifty met het definiëren van de twee belangrijkste begrippen in zijn boek: diversiteit en inclusie. Onder diversiteit verstaat Vos ons vermogen om onze verschillen te herkennen en erkennen, en te leren om elk individu te respecteren en waarderen, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Voor het begrip inclusie hanteert Vos de volgende definitie: onze gezamenlijke inspanningen en gebruiken waarmee verschillende groepen of individuen met een andere achtergrond dan de onze sociaal-cultureel worden geaccepteerd, verwelkomd en gelijk behandeld.
Hij geeft de lezer de waarschuwing mee dat diversiteit niet automatisch inclusie betekent.

Inclusie en diversiteit zijn twee zaken die elk een eigen aanpak vereisen. Vos heeft ze beide opgenomen in één stappenplan. Hoe simpel kan het zijn?
De opbouw van zijn boek is helder. Stap voor stap geeft hij zijn zevenstappenplan vorm en inhoud. Ieder hoofdstuk sluit hij af met een beknopte samenvatting.

Als voorwaarden voor het slagen van de 50/50 doelstelling, met een naar de mening van deze auteur reële maximale doorlooptijd van vijf jaar, eist Vos wel een toegewijde projectmanager, uitgerust met voldoende middelen (mandaat, budget, mensen).

De eerste stap is het analyseren van de huidige situatie in de eigen organisatie. Vervolgens is stap twee het vaststellen van de streefcijfers per managementteam. Daarna kun je het vrouwelijk managementtalent gaan identificeren om daarna de externe werving en selectie te starten. Als vijfde stap dien je dan het huidige management-developmentprogramma te herzien en je potentieel van vrouwen en mannen te (laten) coachen (stap zes) om ten slotte  in stap zeven van functie of rol te wisselen binnen je eigen organisatie om zo de afgesproken fifty-fifty te realiseren.

Wat dit boek bijzonder en origineel maakt is dat voor de concrete uitvoering van zijn zelfbedachte stappenplan de auteur een organisatie heeft bedacht, genaamd Gender-Balans B.V. Daarop past hij het door hemzelf bedachte stappenplan om te komen tot fiftyfifty toe.

Daarmee slaat hij twee vliegen in een klap. Immers het stappenplan is een dood ding op papier maar komt tot leven bij een dergelijke aanpak. Daarnaast wordt het je als lezer ook meteen duidelijk waar je bij het ter hand nemen van dit stappenplan tegen aanloopt. De auteur geeft je dan ook tips om niet in de geschetste valkuilen te stappen.

Kortom: Fifty fifty is een helder geschreven boek vanuit een masculiene visie (zo kiest de auteur voor vrouwen de kleur roze/rood en voor de mannen blauw) op de aanpak van een onderwerp dat alle mannen én vrouwen aangaat. Robert Vos maakt duidelijk hoe het wel degelijk mogelijk is om tot een gelijke verdeling te komen tussen mannen en vrouwen in organisaties.

Ook ik ben van mening dat onze wereld beter beheerd en bestuurd wordt wanneer vrouwen en mannen samen in evenwichtig samengestelde besturen en managementteams leidinggeven aan vrouwen en mannen die datzelfde doel voor ogen hebben.

Robert Vos heeft de hoop en verwachting dat je met zijn boek Fifty-fifty genoeg inspiratie opdoet om mee te werken aan een betere, bewust inclusieve wereld. Wat mij betreft komt die hoop uit!

Over Christel Deckers

Christel Deckers is een onafhankelijk denker, expert op het gebied van governance, change management, innovatie en digitalisering. Zij is gepromoveerd aan de Business School of Economics in Nijmegen en doet onderzoek naar Bestuur en Toezicht in de zorg. Kernwoorden in haar werk zijn: We doen het samen, met plezier naar je werk en de juiste mens op de juiste plek.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden