Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Certificering op het terrein van de arbeidsomstandigheden, een introductie

Paperback Nederlands 2012 9789490962753
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In de arbeidsomstandighedenwetgeving is voorzien in een toetsing vooraf voordat een bepaalde activiteit of een bepaald arbeidsmiddel mag worden verricht of gebruikt. Zo mag een torenkraan alleen worden bediend door iemand die in het bezit is van een deskundigenbewijs en moet de torenkraan zelf zijn gekeurd voordat hij mag worden gebruikt. Dit geldt ook voor de vakbekwaamheid van deskundigen van arbodiensten, bij gasdeskundigen, bij werkzaamheden met springstoffen en professioneel vuurwerk, bij het slopen van asbest, hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen en bij duikarbeid en duikartsen.

Via het systeem van certificering is de mogelijkheid geopend dat de Minister van SSZW de zogenoemde certificerings- en keuringsinstanties aanwijst die aan door hem gegeven normen toetsen, de vereiste documenten verstrekken en het toezicht uitoefenen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van het systeem van de Raad van Accreditatie. Het voordeel daarvan is dat er een helder onderscheid wordt gemaakt tussen normering (Minister van SZW) en toezicht (Raad van Accreditatie).

Het certificatiesysteem van de arbeidsomstandighedenwetgeving is in 2012 ingrijpend gewijzigd. Welke algemene rechten en verplichtingen bestaan er voor de diverse spelers? Hoe steekt de aanwijzingsprocedure op hoofdlijnen in elkaar? Wat zijn de positie en rol van de desbetreffende sectoren (schema's, beheerstichtingen)? Wie houden er toezicht, op welke wijze en welke maatregelen zijn er mogelijk bij disfunctioneren van een certificerings- en keuringsinstantie of certificaathouder?

Doel van dit boek is om inzicht te geven in de hoofdlijnen van dit nieuwe systeem. Het is niet alleen bedoeld voor juristen, maar ook voor het onderwijs en eenieder die zich in de praktijk met deze materie bezighoudt.

Specificaties

ISBN13:9789490962753
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:162
Druk:1
Verschijningsdatum:18-12-2013
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen
Voorwoord

1. Inleiding

2. Accreditatie, een introductie
2.1 Inleiding
2.2 De Accreditatieverordening en Wet aanwijzing nationale accreditatie instantie
2.3 De Raad voor Accreditatie
2.4 Het bestuur van de accreditatie-instantie als zelfstandig bestuursorgaan
2.5 Privaatrechtelijke status van de Raad voor Accreditatie
2.6 De werkzaamheden van de Raad voor Accreditatie
2.7 Financiering nationale accreditatie-instantie
2.8 Betrokkenheid belanghebbenden
2.9 Bezwaar en beroep
2.10 Toezicht
2.11 De Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie op een aantal onderdelen nog nader bezien

3. Het certificeringssysteem op het terrein van de arbeidsomstandigheden
3.1 Inleiding
3.2 De juridische positie van aangewezen certificerende instellingen

4. De aanwijzing van certificerende instellingen
4.1 Inleiding
4.2 De aanwijzing als certificerende instelling
4.3 De aanvraag tot de aanwijzing als certificerende instelling
4.4 Periodieke controle van een certificerende instelling
4.5 Het verstrekken van gegevens

5. De afgifte van de certificaten
5.1 Inleiding
5.2 De afgifte van certificaten
5.3 De weigering tot afgifte van een certificaat
5.4 De schorsing, de wijziging of de intrekking van een afgegeven certificaat
5.5 Buitenlandse getuigschriften en kwalificaties van vakbekwaamheid
5.6 Periodieke controle van de certificaathouder

6. Buitenlandse diploma's en beroepskwalificaties
6.1 Inleiding
6.2 Vestiging in een andere EU-lidstaat
6.3 Het tijdelijk en incidenteel verrichten van werkzaamheden in Nederland
6.4 Het tijdelijk en incidenteel verrichten van werkzaamheden in Nederland op het terrein van de arbeidsomstandigheden (1)
6.5 Het tijdelijk en incidenteel verrichten van werkzaamheden in Nederland op het terrein van de arbeidsomstandigheden (2)
6.6 Kennis van de Nederlandse taal

7. Toezicht en handhaving
7.1 Inleiding
7.2 Het toezicht op de certificerings- en keuringsinstanties
7.3 Handhaving door de Inspectie SZW
7.4 Het toezicht op de certificaathouder en de handhaving
7.5 Informatie-uitwisseling

Bijlage 1 Accreditatieverordening
Bijlage 2 Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie
Bijlage 3 Richtlijn nr. 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties
Bijlage 4 Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties
Bijlage 5 Arbeidsomstandighedenwet
Bijlage 6 Arbeidsomstandighedenbesluit
Bijlage 7 Arbeidsomstandighedenregeling
Bijlage 8 Beleidsregel maatregelenbeleid certificatie instellingen
Bijlage 9 Maat houden. Bekendmaking van het kader voor de doorberekening van toelatings- en handhavingskosten

Bijlage A Tabel categorie A: waarschuwing aan de aangewezen instelling
Bijlage B Tabel categorie B: voorwaardelijk intrekken respectievelijk wijzigen van de aanwijzing
Bijlage C Tabel categorie C: schorsen van de aanwijzing
Bijlage D Tabel categorie D: onvoorwaardelijk intrekken van de aanwijzing

Literatuur

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Certificering op het terrein van de arbeidsomstandigheden, een introductie