Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Managen van agile projecten

Veel (IT-)projecten slagen niet, of kosten twee keer zo veel en duren twee keer zo lang. Agile, Scrum: het zijn allemaal modewoorden die we de laatste tijd heel vaak horen als de heilige graal voor het laten slagen van projecten.

Jan Hoogstra | 13 januari 2015 | 3-4 minuten leestijd

Het boek 'Managen van agile projecten' van de schrijvers Hedeman, Portman en Seegers beschrijft het projectmanagement van Agile projecten, en is een soort handboek. Het geeft goed inzicht in de stappen die er zijn, de aandachtspunten en de succesfactoren voor agile projectmanagement. Daarnaast geeft het handvatten bij de projectuitvoering zoals vragenlijsten en productbeschrijvingen. PRINCE2 is een veelgebruikte methodiek voor het managen van (IT-)projecten. Deze methodiek wordt door velen gezien als star en een papieren tijger. Daarnaast zien we dat veel projecten om diverse redenen niet slagen.

Een van die redenen is dat de behoefte van de gebruiker toch niet zo helder is als eerst gedacht, oftewel het eindresultaat van het project sluit niet aan op de behoefte van de gebruiker. Om dit probleem te ondervangen worden Agile projecten gedefinieerd, waarin in een korte iteratie (normaal 2 tot 4 weken) een resultaat wordt opgeleverd en afgestemd met de gebruiker. Hierdoor kunnen gewijzigde inzichten gedurende het realisatietraject worden meegenomen. De aansturing van dit soort projecten heeft echter andere activiteiten en fasering dan een traditioneel aangestuurd project. De auteurs geven een methodische beschrijving van Agile, vervolgens wordt het projectmanagement uitgewerkt en toegelicht, waarna deel 3 ingaat op de technieken (zoals timeboxing, gefaciliteerde workshops en planning poker). Deel 4 tenslotte gaat in op de afstemming en positionering. In dit deel wordt een vergelijking gemaakt met bijvoorbeeld PRINCE2, Scrum en Lean Six Sigma en wordt toegelicht of en hoe deze zijn te combineren, zowel in een project als in een organisatie.

Agile is overigens meer een denkwijze dan een methode. De bijhorende methode heet Atern. De Atern-principes zijn:

·Focus op bedrijfsbehoefte.

·Lever op tijd.

·Werk samen.

·Doe geen concessies aan kwaliteit.

·Ontwikkel iteratief.

·Werk incrementeel vanaf een stevige basis.

·Communiceer duidelijk en continu.

·Zorg voor een zichtbare beheersing.

De principes worden in het boek uitgewerkt en geven een goed basisbegrip van de methode. Belangrijke principes in mijn optiek zijn het iteratief ontwikkelen en geen concessies doen aan kwaliteit. Het boek geeft goede handvatten, in de bijlagen is bijvoorbeeld een vragenlijst opgenomen die gebruikt kan worden in verschillende fasen van het project om de aanpak in kaart te brengen en aandachtspunten te identificeren. In de andere bijlage worden de producten zoals in de voorgaande hoofdstukken genoemd in detail beschreven, waarbij doel, inhoud, de betrokken rollen en de betreffende fase in het project worden beschreven.

Het boek lijkt erg qua opbouw, structuur et cetera op Projectmanagement op basis van PRINCE2, Editie 2009 (een van de auteurs heeft ook aan dat boek meegeschreven), dat ook gebruikt wordt voor de trainingen. Hoewel het boek een goed overzicht biedt heb ik toch ook nog wel wat verbeterpunten:

·De context mist in het begin. Hoewel begonnen wordt met de filosofie en toelichting van Agile en de principes van Agile vond ik het lastig het boek in perspectief te plaatsen, hoe ziet een Agile-project eruit?

·In vervolg op het eerste punt zou het voor een goed begrip van een Agile-project wellicht handig zijn om een case uit te werken, een praktijkvoorbeeld hoe een dergelijk project loopt.

·Pas laat in het boek worden de processen binnen een project inhoudelijk beschreven, eerst wordt veel aandacht besteed aan producten en rollen en verantwoordelijkheden.

Voor mij biedt het boek, ondanks veel goede inhoud, nog onvoldoende houvast om direct een Agile project te gaan aansturen. Maar ach, dat hoeft het doel ook niet te zijn. Belangrijk is om een handboek te hebben als uitgangspunt, waarmee je de basisbegrippen en aanpak van een methodiek kent om het vervolgens te kunnen gaan toepassen. Daar is dit boek zeker geschikt voor!

Over Jan Hoogstra

Jan Hoogstra heeft na zijn opleiding Bedrijfseconomie meer dan 25 jaar ervaring opgedaan als IT-adviseur en IT-auditor bij enkele grote accountants- en adviesbureaus. Tijdens zijn loopbaan heeft hij veel opdrachten gedaan op het gebied van informatiebeveiliging. Daarbij heeft hij gezien dat de mens in informatiebeveiligingstrajecten de succesbepalende factor is.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden