Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Opleidingskunde

LEREN in het werk, rond het werk, voor het werk

Gebonden Nederlands 2017 9789462154872
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Verkooppositie 1236Hoogste positie: 49
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

'Opleidingskunde' gaat over het vakmanschap dat nodig is om leren in organisaties op gang te brengen. Bewezen methodieken uit eerdere versies zijn nog steeds terug te vinden, maar nu ingebed in een nieuw raamwerk en aangevuld met recente aanpakken en voorbeelden. In deze grondig vernieuwde editie komen de jarenlange ervaring van de auteurs en wetenschappelijke inzichten samen.

De ontwerpkant van het vak Opleidingskunde biedt een kader voor het beantwoorden van leervragen. De lezer vindt handvatten om de systematische kant van het vak te leren beheersen.
- Hoe analyseer ik een opleidingsvraag?
- Hoe ontwerp ik leerinterventies die daarbij passen?
- Hoe kan ik deze op een gestructureerde manier aanbieden, uitvoeren en evalueren?

De advieskant van het vak
De auteurs laten zien dat de opleidingskundig ontwerper ook een gespecialiseerde adviseur is die:
- werken en leren met elkaar kan verbinden;
- daarin een nauwe samenwerking met belanghebbenden kan realiseren;
- constructieve werkrelaties kan opbouwen met opdrachtgevers, leidinggevenden en medewerkers;
- werkt aan een gedeelde visie op leren en opleiden en het leren in organisaties op een hoger plan kan brengen.

Dit boek biedt voor deze essentiële adviesbekwaamheden tal van aanknopingspunten en voorbeelden.

Compleet vernieuwde versie van het standaardwerk over leren in organisaties

Specificaties

ISBN13:9789462154872
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:302
Uitgever:VMN Media
Druk:1
Verschijningsdatum:21-11-2017
ISSN:

Expertrecensies (2)

De opleidingskundige is dood, leve de ontwerper
Bert Peene | 16 februari 2018
Een opleiding kun je uitbesteden, maar het leren niet. Die opvatting staat centraal in de nieuwste druk van Opleidingskunde (‘Leren in het werk, rond het werk en voor het werk’), bezorgd door Erik Deen en Mariël Rondeel. Leren is vooral een actief en sociaal proces waar mensen zelf eigenaar van zijn en verantwoordelijkheid voor dragen.
Lees verder
Opleidingskunde - LEREN in het werk, rond het werk, voor het werk
Nico Jong | 9 januari 2018
Opleidingskunde is al meer dan 25 jaar een belangrijk handboek voor opleiders binnen organisaties. De oorspronkelijke publicatie van Kessels en Smit, verscheen in 1989 en werd in 2007 aangepast.
Lees verder

Lezersrecensies

4.1 van de 5
7 stemmen
4
0
3
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Interviews en artikelen (2)

interview
Mariël Rondeel: ‘Een opleidingskundige helpt mensen slimmer te worden in hun werk’
Bert Peene 7 maart 2018 Dat ‘een leven lang leren’ voor organisaties cruciaal is om te kunnen overleven, hoeft al lang geen betoog meer. Leren staat dan ook volop in de belangstelling. Leren heeft ook de betrekking op de opleidingsfunctie zelf en de professionals die er werken. In hun boek Opleidingskunde (‘Leren in het werk, rond het werk en voor het werk’) schetsen Erik Deen en Mariel Rondeel de contouren van vakmanschap-in-ontwikkeling.
preview
Opleidingskunde - LEREN in het werk, rond het werk, voor het werk
Erik Deen 19 januari 2018 Leren in ons werk doen we vaak automatisch, zonder er bewust mee bezig te zijn: een nieuwe app uitproberen, van je collega afkijken hoe je een slimme deal moet sluiten of een door proberen ontdekken hoe je een heftruck met de juiste snelheid wegzet.

Over Erik Deen

Erik Deen is sinds 2005 als adviseur en ontwerper verbonden aan Kessels & Smit, The Learning Company. Een deel van zijn werk daar staat in het teken van het ontwerpen en bouwen van leertrajecten en -interventies. Dat kan om grote en complexe trajecten gaan, maar evengoed om kleine en lokale interventies. Een centrale vraag in zijn aanpak is hoe om te gaan met de spanning tussen vakmanschap en professionele autonomie enerzijds en zaken als organisatiedoelen en managementstructuren anderzijds.

Andere boeken door Erik Deen

Over Mariël Rondeel

Mariël Rondeel is sinds 1999 ontwerper en adviseur verbonden aan Kessels & Smit, The Learning Company. Haar belangstelling gaat uit naar het relationeel ontwerpen van effectieve leeromgevingen in en rond het dagelijkse werk. Daarbij benut zij de kracht van wat er al is en richt ze het ontwerpproces in als leerproces voor alle betrokkenen. Wat haar bezig houdt is de vraag hoe beroepsonderwijs en arbeidsorganisaties samen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de ontwikkeling van vakmanschap. In dat ontwerpproces vervult Mariël graag de rol van bruggenbouwer en verbinder. Ze is kerndocent van de Leergang Ontwerpen van Leertrajecten van de Foundation for Corporate Education (FCE).

Andere boeken door Mariël Rondeel

Over Joseph Kessels

Joseph Kessels is hoogleraar-emeritus Human Resource Development aan de Universiteit Twente en hoogleraar-emeritus Educational Leadership aan de Open Universiteit. In de periode 1995 - 2000 werkte hij aan een vergelijkbare leeropdracht aan de Universiteit Leiden. Een aantal jaren vervulde hij de functie van Dean van TSM Business School. In 1993 promoveerde hij cum laude op een onderzoek naar het ontwerpen van succesvolle opleidingsprogramma's. Samen met Cora Smit startte Kessels in 1977 Kessels & Smit, The Learning Company, dat in de afgelopen dertig jaar uitgroeide tot een internationaal advies- en onderzoeksbureau op het gebied van opleiden, leren en ontwikkelen van mensen in hun werk. Tot en met 2010 is hij aan dit professionele netwerk verbonden gebleven. Kessels' belangstelling gaat voornamelijk uit naar het onderzoek en ontwerp van leeromgevingen ten behoeve van kennisproductiviteit, innovatie en de ontwikkeling van sociaal kapitaal. Hij verzorgde tal van wetenschappelijke en praktijkgerichte publicaties op deze terreinen. De Nederlandse Vereniging van HRD-professionals (NVO2) verleende hem de eerste Opleidingsonderscheiding. Van de Twentse studenten kreeg hij in 2000 de Universitaire Onderwijsprijs. Hij is benoemd als Advisor of the Korean Professional Management Academic Society.

Andere boeken door Joseph Kessels

Inhoudsopgave

Voorwoord 3
Dankwoord 6
Inhoud 8
Introductie 13
De relationele ontwerpbenadering 14
Versterken van talenten 15
Werken en leren verbinden 15
Inhoud en opzet van het boek 16

1. De kunde van opleiden of de kunst van het leren 19
Een professionele ontmoeting 21
Het ambacht van de ontwerper: wat is er overgebleven? 21
‘Opleidingskundige’ op je visitekaartje 25
Van leerdoel naar YouTube: wat is anders geworden? 27
Buiten de gebaande paden 29
Waarin is het vakgebied veranderd? 33
Wat vraagt deze tijd en de toekomst van de beoefenaars van dit vak? 37

2. Het achtveldenmodel als ontwerpaanpak 43
2.1 Ontwerpbenaderingen 46
De instrumentele of systematische ontwerpbenadering 47
De communicatieve of relationele ontwerpbenadering 48
De pragmatische ontwerpbenadering 52
Ontwerpbenaderingen samengevat 54
2.2 Het achtveldenmodel als ontwerp- en (onzichtbare) gespreksleidraad 56
Wat wil je bereiken? 57
Wanneer ben je tevreden? 59
Interne en externe consistentie door systematisch en relationeel ontwerpen 60
2.3 Activiteiten van de ontwerper 61
De essentie 63

3. Verkennen van de vraag en de leernoodzaak 65
3.1 Het achtveldenmodel als relationeel analysekader 69
3.2 De linkerkant van het achtveldenmodel: wat wil je bereiken en hoe kan leren daaraan bijdragen? 71
Organisatiedoel 73
Gewenste werksituatie 75
Bekwaamheden 78
Leersituatie 81
3.3 De rechterkant van het achtveldenmodel: wanneer ben je tevreden? 83
Leerproces 85
Leerresultaten 87
Functioneren 89
Impact 91
3.4 Twee andere analysekaders 94
De impactmap 94
De leerfuncties van het corporate curriculum 98
De vraag verkend, hoe nu verder? 103
De essentie 104

4. Analyseren van bekwaamheden in het werk 107
4.1 Opbrengsten van de analyse 110
Inhoudelijke opbrengst van de analyse 113
Relationele opbrengst van de analyse 113
4.2 Analysemethoden 114
Documentstudie 117
Meelopen en hardop denken 118
Critical incidents-methode 119
Interview over kenmerkende praktijksituaties 122
Guerrillaonderzoek 124
Focusgroepen 126
Simulatie 127
Wat als er weinig tijd is voor een analyse? 128
4.3 Bekwaamheden als vertrekpunt voor leerinterventies 132
Contextrijke beschrijvingen 132
Analyseren van bekwaamheden 133
Leerdoelen 135
Reproductieve en productieve vaardigheden 137
Vastleggen van bekwaamheden in het werk: twee voorbeelden 138
Bekwaamheden in kaart; hoe nu verder? 141
De essentie 142
Intermezzo - De ontwerpweek: een snelkookpan 144

5. Ontwerpen van de evaluatie 147
Strategisch belang 149
Spanningsveld tussen presteren en leren 150
Rechterkant achtveldenmodel als rode draad 151
5.1 Evalueren van het leerproces 154
Methoden voor het evalueren van het leerproces 154
5.2 Evalueren van leerresultaten 155
Vaststellen van criteria 156
Methoden voor het evalueren van leerresultaten 159
5.3 Evalueren van het functioneren 163
Vaststellen van criteria 166
Methoden voor het evalueren van functioneren 167
5.4 Evalueren van de impact 173
Vaststellen van criteria 173
Methoden voor het evalueren van impact 174
De essentie 178

6. Keuzes maken voor het globaal ontwerp 181
6.1 Leertheorieën en -principes 188
Veranderende opvattingen over leren 189
Kijk op leren richtinggevend in het globaal ontwerp 195
6.2 Leercontext: informeel en formeel leren 199
70:20:10 199
Het leerlandschap 200
Formeel leren buiten de context van het werk 201
Informeel leren in de context van het werk 205
Informeel leren: adviseren over de inrichting van het werk 208
6.3 Leervolgorde 210
Volgens de werkvolgorde 210
Van concreet naar abstract 211
Concentrisch 211
Volgens de 80-20-regel 212
Talentgerichte volgorde 212
Van bekend naar nieuw 212
Psychologische volgorde 213
6.4 Het globaal ontwerp maken 213
6.5 Externe consistentie in het globaal ontwerp 215
De essentie 217
Intermezzo - Bouwbedrijf Troffel als voorbeeld van een globaal ontwerp 218

7. Ontwikkelen van leerinterventies 229
7.1 Vier praktijkvoorbeelden 232
Casus 1: Ontwikkelen van vakmanschap in een fabriek 233
Casus 2: Leren met behulp van technologie 238
Casus 3: Combinatie van formeel leren en leren op de werkplek 244
Casus 4: Leren van productieve vaardigheden door experimenten 249
7.2 Een eerste gereedschapskist van de ontwerper 254
De leercyclus van Kolb 255
Leervoorkeuren als ontwikkelinstrument 256
Breinleren 258
Leren van verschillende types vaardigheden 260
Leren rond talenten 262

Slotbeschouwing 264
Noten 270
Literatuurlijst 286
Over de auteurs 296
Register 298

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Opleidingskunde