Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , e.a.

Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector

Gebonden Nederlands 2022 9789013165838
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Deze publicatie biedt inzicht in relevante ontwikkelingen op het gebied van alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector. Denk aan onderwerpen als het effectueren van consumentenrecht via Kifid, de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering, zelfregulering in de non-bancaire mkb financieringsmarkt en arbitrage en mediation bij geschillen over financiële dienstverlening. De titel is bedoeld voor de rechtspraktijk, financiële sector, beleidsmakers en andere stakeholders van alternatieve geschilbeslechting.

In 2021 zijn de preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Financieel Recht, zij hebben betrekking op een aantal ontwikkelingen op het gebied van alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector. Dit preadvies bestaat uit vier deeladviezen.

In het eerste deel van Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector worden door Donald Hellegers en Mark Nelemans recente ideeën om het effectueren van consumentenrechten via Kifid te verbeteren becommentarieerd. Ook worden er door hen nieuwe ideeën aangereikt. In het tweede deel gaan Pieter Joost van den Bos & Geert Gladdines in op de aanleiding voor het ontstaan van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Niet alleen de opzet wordt besproken, maar ook de wijze waarop deze gedragscode tot op heden in de praktijk functioneert.

Het derde deel is geschreven door Ronald Kleverlaan. Hierin komt het onderwerp ‘verleden en toekomst van zelfregulering in de non-bancaire mkb financieringsmarkt’ aan bod.

Court litigation en arbitration
In het laatste deeladvies besteden Pim Rank & Camilla McPherson aandacht aan de keuzemogelijkheid tussen ‘court litigation’ en ‘arbitration’ bij ‘Financial services disputes’, mede in het licht van het P.R.I.M.E. Finance initiatief. Ook concluderen zij na afweging van voor- en nadelen dat het zeer mogelijk is dat arbitrage, maar ook mediation, bij dergelijke geschillen een geloofwaardig en attractief alternatief voor een procedure bij de overheidsrechter kan zijn.

Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector is waardevol voor de financiële sector, rechtspraktijk, toezichthouders, beleidsmakers en geschillencommissies. Ook voor academici en studenten kan dit preadvies zinvolle inzichten bieden in de achtergrond, dynamiek en toekomst van alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector.

Specificaties

ISBN13:9789013165838
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:148
Druk:1
Verschijningsdatum:3-1-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Enqueterecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over M.D.H. Nelemans

De auteur is als honorair onderzoeker verbonden aan de Faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit en tevens lid van ACIS/UvA.

Andere boeken door M.D.H. Nelemans

Over Ronald Kleverlaan

Ronald Kleverlaan (1977) is onafhankelijk adviseur, onderzoeker en trainer. Hij is één van de meest invloedrijke personen in Europa op het gebied van crowdfunding. Zijn grootste passie is om personen kansen te bieden om met behulp van hun netwerk hun dromen te realiseren. Hij is een veelgevraagd (internationaal) spreker over crowdfunding, adviseur "Crowd Investing" voor de Europese Commissie en vicevoorzitter van het European Crowdfunding Network. Bij zijn lezingen en interne workshops zijn in totaal meer dan 10.000 personen aanwezig geweest. Tevens is hij oprichter van de Crowdfunding Hub, het Nederlandse crowdfunding kenniscentrum. Hier wordt in samenwerking met universiteiten, crowdfunding platformen en adviseurs, onderzoek gedaan naar crowdfunding. Deze kennis wordt via publicaties en openbare bijeenkomsten gedeeld.

Andere boeken door Ronald Kleverlaan

Over W.A.K. Rank

Prof. mr. W.A.K. Rank is hoogleraar financieel recht aan de Universiteit Leiden en Of Counsel bij NautaDutilh in Amsterdam.

Andere boeken door W.A.K. Rank

Inhoudsopgave

VOORWOORD V

DEEL I - KIFID VOOR CONSUMENTENGESCHILLEN - D.P.C.M. HELLEGERS & M.D.H. NELEMANS 1
1. INLEIDING 2
2. CONSUMENTENGESCHILLEN BIJ KIFID 4
3. RECHTSONTWIKKELINGEN SINDS 2012 DIE ALS VOEDINGSSTOF KUNNEN DIENEN TER VERBETERING VAN DE ROL EN TAAKUITOEFENING VAN KIFID 8
3.1 Inleiding 8
3.2 Vaker gehoorde kritiek op aangewezen geschilleninstanties 10
3.3 Ideeën om het effectueren van consumentenrechten via Kifid te verbeteren 13
3.4 Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad 17
3.5 Prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie 19
3.6 Mechanismen voor collectieve vorderingen tot schadevergoeding 24
3.7 Het rechtsinstrument van de ‘amicus curiae’ 28
4. KIFID EN DE MOGELIJKE PLAATS EN ROL VAN GEDRAGSECONOMIE 33
4.1 Inleiding 33
4.2 Geschillenbeslechting en rechtspraak en de vraag of de juridische discipline vanuit normatief oogpunt toereikend is 34
4.3 Een aanvullende rol voor niet-juridische disciplines? 36
4.4 In het recht geformuleerde zorgvuldigheidsnormen als een disciplinair gesloten systeem 37
5. AANGRENZENDE PROCESSEN: DE OVERWEGING VAN EEN ‘CODE ZORGVULDIGE FINANCIËLE DIENSTVERLENING’ 41
5.1 Inleiding 41
5.2 De totstandkoming en gelding van gedragscodes 41
5.3 De Code zorgvuldige financiële dienstverlening en een
zorgvuldigheidstoets 44
6. CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 46

DEEL II - ZELFREGULERING DOOR FINANCIERS EN TOEGANG TOT ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING: HOE DE GEDRAGSCODE KLEINZAKELIJKE FINANCIERING DE POSITIE VAN KLEINE ONDERNEMINGEN VERSTERKT - P.J. VAN DEN BOS & G. GLADDINES 49
1. INLEIDING 50
2. AANLEIDING GEDRAGSCODE 51
2.1 Zelfregulering als instrument om kleinzakelijke ondernemingen bij hun financiering zo goed mogelijk te ondersteunen 51
2.1.1 Geen eenduidige invulling van zorgplicht voor ondernemingen 51
2.1.2 ‘Handreiking Bijzonder Beheer’ 53
2.1.3 Consultatie bescherming kleinzakelijke ondernemingen en zzp’ers 53
2.2 Een juridisch afdwingbare Gedragscode 55
2.3 Opzet voor algemene toepasbaarheid (bancaire) financiers 56
2.4 Een zakelijk geschillenloket bij Kifid 57
3. DE OPZET VAN DE GEDRAGSCODE EN HET GESCHILLENLOKET 60
3.1 Keuzes in afbakening van het Geschillenloket 60
3.1.1 Toepasselijkheid op kredietovereenkomsten vanaf de ingangsdatum van de Gedragscode 60
3.1.2 Uitsluitings- en/of insluitingslijst 61
3.1.3 Afwijzing van een financiering niet ontvankelijk 62
3.1.4 Een eigen bijdrage en eerst de Interne Klachtenprocedure doorlopen alvorens de gang naar Kifid te maken 63
3.1.5 Bepalingen over wanneer een uitspraak bindend is en inzake een gang naar de reguliere rechter bij zwaarwegende belangen 63
3.2 Hoe past het Geschillenloket binnen de Gedragscode 65
3.2.1 Afspraak tussen bankensector en Kifid, als uitvoeringsinstantie, maar onafhankelijk op basis van vooraf opgestelde reglementen 65
3.2.2 Toets toepasselijkheid Gedragscode ligt bij de bank, maar Kifid kan deze beslissing onafhankelijk toetsen 66

4. DE GEDRAGSCODE IN DE PRAKTIJK 67
4.1 Impact Gedragscode op de (processen van) banken 67
4.2 Monitoring en evaluatie als belangrijk instrument om werking Gedragscode te borgen 69
4.3 Kamervragen over de Gedragscode geven blijk van maatschappelijke belangstelling en urgentie 71
4.4 Het Geschillenloket vanaf de start tot nu 73
5. CONCLUSIE 74

DEEL III - ZELFREGULERING IN DE NON-BANCAIRE MKB-FINANCIERINGSMARKT - R. KLEVERLAAN 77
1. INLEIDING 78
2. ALTERNATIVE FINANCE MATURITY MODEL 80
3. BELANG VAN ZELFREGULERING VOOR NON-BANCAIRE FINANCIERING 82
4. WENSEN VAN STAKEHOLDERS VOOR ZELFREGULERING IN NEDERLAND 83
5. OPZETTEN PUBLIEK-PRIVATE ORGANISATIE 84
6. ONTWIKKELING VAN GEDRAGSCODES EN KEURMERKEN 86
6.1 Keurmerk Erkend MKB Financier 86
6.1.1 Gedragscode MKB Financiers 86
6.2 Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB 87
6.2.1 De bouwstenen van het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB 88
6.2.2 Eisen aan organisatie en financieringsadviseur 89
6.2.3 Praktische uitwerking van gedragscode en keurmerk 90
7. ONAFHANKELIJKE GESCHILLENBESLECHTING NOODZAKELIJK VOOR ZELFREGULERING 91
8. VAN ZELFREGULERING NAAR (GEDEELTELIJKE) REGULERING 92
9. HUIDIGE BEPERKINGEN ZELFREGULERING NON-BANCAIRE FINANCIERING 94
10. VOLGENDE FASE IN VOLWASSENHEID VAN DE SECTOR 95
11. AFRONDING: DE TOEKOMST VAN ZELFREGULERING VAN NON-BANCAIRE FINANCIERING 97

DEEL IV - FINANCIAL SERVICES DISPUTES: FROM COURT LITIGATION TO ARBITRATION? - W.A.K. RANK & C.R. MACPHERSON 99
1. FINANCIAL SERVICES DISPUTES: AN INTRODUCTION 100
2. DISPUTE RESOLUTION IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR 102
2.1 The Growth of the Specialist Court or Forum 102
2.2 Sectoral Reluctance to Arbitrate – the Reasons 103
2.2.1 Confidentiality and Absence of Precedent 104
2.2.2 Costs and Delays 105
2.2.3 Limits to Multi-party and Multi-contract Disputes 105
2.2.4 Well-functioning Means of Enforcing Court Decisions in Europe 106
2.2.5 Consensus-driven approach 107
2.2.6 Finality 107
2.2.7 Interim Measures 107
2.3 Changing Attitudes 107
2.3.1 Evidence of Increased Use of Arbitration in the Financial Sector 107
2.3.2 Driving Trends of the Increase 108
2.4 The Future: Continued Growth 113
2.5 New Areas for Disputes 114
2.5.1 Fintech 114
2.5.2 Sustainable Finance 116
3. ROLE OF MEDIATION 119
4. ABOUT P.R.I.M.E. FINANCE 121
4.1 What is P.R.I.M.E. Finance? 121
4.2 P.R.I.M.E. Finance Panel of Experts 122
4.3 Cooperation with Permanent Court of Arbitration (PCA) 122
4.4 Judicial Training Programme 122
4.5 P.R.I.M.E. Finance Arbitration Rules 123
4.5.1 Genesis of Rules and Aims 123
4.5.2 Current revision project 124
4.5.3 Key Provisions in Draft Rules of Relevance to Financial Services 124
4.6 P.R.I.M.E. Finance Mediation Rules 126

5. CONCLUSION 127

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector