Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Openbaar Bestuur

Beleid, organisatie en politiek

Paperback Nederlands 2021 9789013159929
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

De afgelopen jaren is er veel veranderd is het openbaar bestuur. Grote beleidsopgaven (bijvoorbeeld energie en klimaat) en uiteenlopende crises (bijvoorbeeld de coronacrisis) vragen veel van het openbaar bestuur. Tegelijk zijn de verhoudingen tussen politiek, overheid en burgers sterk in beweging. Deze ontwikkelingen vormden aanleiding voor de 10e druk van deze toonaangevende kennismaking tot het openbaar bestuur voor studenten, bestuurders en ambtenaren.

In de 10e druk van Openbaar Bestuur, beleid, organisatie en politiek maak je kennis met de wereld van het openbaar bestuur en de centrale begrippen, modellen, theorieën, benaderingen en vraagstukken die daar aan de orde zijn. De uitgave staat bekend als krachtige algemene inleiding voor studenten in het wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs. In bredere zin leent de introductie zich voor iedereen die in de praktijk of uit interesse met het openbaar bestuur te maken heeft. De overzichtelijke indeling met gelijkvormig opgebouwde hoofdstukken maken de titel zeer toegankelijk, zodat je altijd snel vindt wat je nodig hebt.

Thematische behandeling
De uitgave is ingedeeld in drie delen, die de volgende thema’s behandelen:
- Beleid en sturing, waarbij je ziet waarom en hoe beleid in de samenleving gestalte krijgt en hoe gestuurd kan worden bij het aanpakken van maatschappelijke vragen.
- Organisatie en management binnen het openbaar bestuur, waar je leest over de inrichting van overheden en publieke instellingen en de onderlinge relaties met elkaar en met andere maatschappelijke partijen.
- De verhoudingen tussen de politiek, ambtenaren en de samenleving kent inherente spanningen. Hier krijg je inzicht in actuele ontwikkelingen zoals politieke polarisatie en maatschappelijk onbehagen, populisme en social media, en hun doorwerking op de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur.

De drie delen bestaan ieder uit drie hoofdstukken. Alle hoofdstukken zijn op dezelfde manier opgebouwd, zodat de kernboodschappen direct duidelijk zijn:
1. Elk hoofdstuk begint met de leerdoelen.
2. Een casus helpt je om de complexe werkelijkheid te begrijpen.
3. Op het einde van elk hoofdstuk vind je een puntsgewijze samenvatting, een definitie van de kernconcepten en literatuursuggesties voor verdere verdieping.
4. Voor studenten staan er verschillende taken om de lesstof toe te passen.
5. De onderdelen ‘kijken in de wetenschap’ en ‘kijken in de praktijk’ leggen de verbinding tussen de algemene inleiding en belangrijk werk in de wetenschap en ontwikkelingen in de samenleving. Voorbeelden zijn de klassieke studie over de wetenschap van het doormodderen en het ‘bonnenquotum’ bij de politie. Deze verbinding maakt Openbaar Bestuur van groot belang voor uw theorie én praktijk.

Openbaar bestuur ontwikkelingen
De afgelopen jaren is er veel veranderd is het openbaar bestuur. Zo zijn de sociale media belangrijk geworden voor bestuurskundige processen. Tegelijkertijd verschuiven de geopolitieke verhoudingen. De Europese Unie staat onder druk en uiteenlopende crises – van de coronacrisis tot de klimaatcrisis – vragen veel van het openbaar bestuur. De vernieuwde 10e editie van Openbaar Bestuur, beleid, organisatie en politiek staat uitgebreid stil bij ontwikkelingen zoals deze.

Specificaties

ISBN13:9789013159929
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:316
Druk:10
Verschijningsdatum:7-9-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Expertrecensies (1)

Openbaar bestuur
Jaap Hollaar | 4 juni 2008
Dertig jaar geleden verscheen de eerste editie van 'Openbaar bestuur'. Toch blijft er behoefte aan boek als kennismaking met de wereld van het openbaar bestuur en de bestuurskunde. Dit boek van Mark Mark Bovens, Paul 't Hart en Mark van Twist ontvouwt een visie op kernvragen, die in drie clusters worden verdeeld:
- beleid en sturing;
- organisatie en management;
- politiek en bestuur.
Lees verder

Lezersrecensies

5.0 van de 5
2 stemmen
2
0
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Martijn van der Steen

Martijn van der Steen is co-decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

Andere boeken door Martijn van der Steen

Over Lars Tummers

Lars Tummers is hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Andere boeken door Lars Tummers

Inhoudsopgave

Introductie 9

1 De wereld van het openbaar bestuur 13
1.1 Leerdoelen 15
1.2 Casus: De coronacrisis 15
1.3 Inleiding: De praktijk van het besturen 17
1.4 Wat is openbaar bestuur? 18
1.5 Openbaar bestuur op verschillende niveaus 24
1.6 Openbaar bestuur als good governance 29
1.7 Een veranderend openbaar bestuur 34
1.8 Samenvatting, kernconcepten en literatuur 43

Deel 1 Beleid en sturing

2 Beleid en sturing 49
2.1 Leerdoelen 51
2.2 Casus: Een veilige wijk 51
2.3 Maatschappelijke sturing en beleid 53
2.4 Sturen op publieke waarde 54
2.5 Drie wegen voor publieke waardecreatie 59
2.6 Argumenten voor publieke waardecreatie door de overheid 67
2.7 Mengvormen: Hybride sturingsvormen 71
2.8 Samenvatting, kernconcepten en literatuur 74

3 De beleidsomgeving 77
3.1 Leerdoelen 79
3.2 Casus: Stappen naar een CO2-neutrale samenleving 79
3.3 Beleid om de omgeving te sturen 80
3.4 De wisselwerking tussen beleid en omgeving 82
3.5 Omgevingsfactoren: Contexten van beleid 85
3.6 Externe omgevingsactoren 91
3.7 Beleid en de interne omgeving 99
3.8 Samenvatting, kernconcepten en literatuur 101

4 Beleidsprocessen 105
4.1 Leerdoelen 107
4.2 Casus: Bescherm de kust 107
4.3 De fasen van beleid 108
4.4 Twee perspectieven op beleidsprocessen: analyse versus politiek 115
4.5 Analytisch én politiek: Barrières en stromen 127
4.6 Samenvatting, kernconcepten en literatuur 131

Deel 2 Organisatie en management
5 Organisaties en omgeving 137
5.1 Leerdoelen 139
5.2 Casus: Het ministerie van... 139
5.3 Introductie 140
5.4 De omgeving van organisaties: Achtergrond en theorieën 141
5.5 De specifieke omgeving van organisaties in het openbaar bestuur 148
5.6 De opbouw van publieke organisaties 150
5.7 Organisatievormen in het openbaar bestuur 155
5.8 Samenvatting, kernconcepten en literatuur 164

6 Managementbenaderingen 167
6.1 Leerdoelen 169
6.2 Casus: LEAN management in de zorg 169
6.3 Introductie 170
6.4 Management via technische beheersing: Structuur, regels & planning 171
6.5 Management via sociale beheersing: Sociale steun, betrokkenheid en autonomie 176
6.6 Overzicht van de managementbenaderingen 184
6.7 Samenvatting, kernconcepten en literatuur 186

7 Leiderschap en gedrag 189
7.1 Leerdoelen 191
7.2 Casus: Beloning in het hoger onderwijs 191
7.3 Introductie 193
7.4 Leiders, leiderschap en publiek leiderschap 194
7.5 Leiderschap, macht en organisatieverandering 199
7.6 Samenvatting, kernconcepten en literatuur 213

Deel 3 Politiek en bestuur

8 De politieke omgeving van het openbaar bestuur 219
8.1 Leerdoelen 221
8.2 Casus: Stikstof en de boerenprotesten 221
8.3 Inleiding: Pacificatie of polarisatie? 223
8.4 Pacificatie en verzuiling (1917-1967) 225
8.5 Ontzuiling: De schotten vallen weg (1967-2002) 233
8.6 Versplintering, polarisatie, én continuïteit (2002-heden) 236
8.7 Samenvatting, kernconcepten en literatuur 243

9 Politiek-ambtelijke verhoudingen 247
9.1 Leerdoelen 249
9.2 Casus: Ambtenaren en hun bewindspersonen 249
9.3 Inleiding: Het politiek-ambtelijke partnerschap 251
9.4 Scheiding en verwevenheid van de politieke en ambtelijke werelden 252
9.5 De omgang tussen politici en ambtenaren 260
9.6 Politisering van ambtenaren, verambtelijking van politici 271
9.7 Tot slot 276
9.8 Samenvatting, kernconcepten en literatuur 277

10 Politiek, bestuur en media 281
10.1 Leerdoelen 283
10.2 Casus: De Toeslagenaffaire 283
10.3 Inleiding: Een verbreed politiek-bestuurlijk speelveld 284
10.4 Hoe de massamedia politieke spelers werden 287
10.5 Openbaar bestuur onder het vergrootglas 291
10.6 Reactiestrategieën in een turbulente politiek-bestuurlijke omgeving 295
10.7 Samenvatting, kernconcepten en literatuur 300

Appendix 304
Begrippenlijst 306

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Openbaar Bestuur