Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Wet wapens en munitie

Gebonden Nederlands 2020 9789013158960
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Wanneer u als jurist werkzaam bent in de strafrechtelijke of bestuursrechtelijke praktijk, dan zult u onderschrijven dat de Wet wapens en munitie zich niet in elk opzicht even eenvoudig laat lezen en begrijpen. Dit handboek biedt u een solide houvast binnen de deze wet en aanverwante wetgeving, geheel geactualiseerd.

Het handboek Wet wapens en munitie bevat een compleet en geheel actueel overzicht van alle juridische aspecten rondom verboden wapens en de daarmee strafbaar gestelde gedragingen. De verhelderende illustraties en een geactualiseerd jurisprudentieoverzicht maken deze soms complexe wetgeving behapbaar.

U krijgt inzicht in de laatste ontwikkelingen rondom de opsporing, vervolging en berechting van gedragingen met illegale (vuur)wapens. Hiernaast wordt stilgestaan bij de wetgeving omtrent legaal wapenbezit. Dit laatste heeft vooral betrekking op de sportschutters, de jagers, de verzamelaars en het re-enactment.

De Wet wapens en munitie wordt met regelmaat gewijzigd of op onderdelen aangepast, in diverse gevallen als reactie op incidenten met illegale (vuur)wapens in de samenleving. Dergelijke gebeurtenissen leggen een hypotheek op het veiligheidsgevoel, met een voortdurende wens om aanscherping van de wet- en regelgeving, en tot heroverweging van het hybride karakter van de Wet wapens en munitie, tot gevolg.

Actuele wetgeving wapens
Dit handboek bevat het enige geheel geactualiseerde overzicht van de Wet wapens en munitie en de aanverwante wapenwet- en regelgeving per 1 maart 2020.

De tweede editie is op vele fronten fors uitgebreid, en besteedt onder andere aandacht aan:
-Ontwikkelingen op het terrein van wetgeving en rechtspraak van de afgelopen jaren
-De bestuursrechtelijke aspecten van de Wet wapens en munitie
-Diverse civielrechtelijke kwesties

Bent u als jurist werkzaam in de strafrechtelijke of bestuursrechtelijke praktijk, en komt u geregeld in aanraking met de Wet wapens en munitie? Dan is dit een handboek waar u regelmatig naar zult teruggrijpen. Hoewel de uitgave door haar compleetheid een ruime omvang kent, kunt u gemakkelijk en snel de informatie vinden die u zoekt dankzij een uitgebreid jurisprudentie- en trefwoordenregister.

Specificaties

ISBN13:9789013158960
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:584
Druk:2
Verschijningsdatum:18-6-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Afkortingenlijst / XIII

HOOFDSTUK 1
Historische context / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 Wapens door de eeuwen heen / 2
1.2.1 Buskruit / 4
1.2.2 Eerste Wereldoorlog / 5
1.2.3 Tweede Wereldoorlog / 6
1.2.4 Na de Tweede Wereldoorlog / 8
1.3 Ontwikkeling wapensport / 10
1.3.1 Schietsport wordt Olympisch / 11
1.3.2 Boogschieten / 12
1.3.3 Schermen / 12
1.3.4 Het duel / 14
1.3.5 Kleiduivenschieten / 15
1.3.6 Disciplines schietsport / 16
1.3.7 De KNSA / 19
1.3.8 Andere wapensporten / 20
1.4 Jagen met wapens / 21
1.4.1 Jachtwetten / 23
1.4.2 Flora- en faunawet / 24
1.4.3 Wetsvoorstel Wet natuur / 27
1.4.4 Jagen met geweer / 28
1.5 De wapenwetgeving / 33
1.5.1 Wapenwet van 1890 / 36
1.5.2 Vuurwapenwet 1919 / 38
1.5.3 Wet tot wering van ongewenste handwapenen / 44
1.5.4 Totstandkoming Wet wapens en munitie (1989) / 46
1.5.5 De Wet wapens en munitie van 1989 tot 1997 / 53
1.5.6 Herziening Wet wapens en munitie (1997) / 57
1.5.7 De Wet wapens en munitie na 1997 / 61
1.5.8 Werkgroep Advies Wet wapens en munitie / 68

HOOFDSTUK 2
Bronnen / 71
2.1 Inleiding / 71
2.2 Wet wapens en munitie / 72
2.2.1 Systematiek van de wet / 72
2.2.2 Aanhangige wetsvoorstellen / 73
2.2.3 Schietincident Alphen aan den Rijn / 75
2.3 Regeling wapens en munitie / 78
2.3.1 Bewapeningsregelingen politie / 84
2.3.2 Bewapeningsregelingen krijgsmacht / 86
2.4 Circulaire wapens en munitie 2012 / 87
2.5 Artikel 385d Sr en artikel 429 Sr / 90
2.6 Overige wet- en regelgeving / 92
2.7 Richtlijnen / 97
2.7.1 Europese wapenrichtlijn / 99
2.8 Verdragen / 100

HOOFDSTUK 3
Definities / 105
3.1 Inleiding / 105
3.2 Definitie wapens / 106
3.3 Onderdelen en hulpstukken van wapens / 108
3.4 Definitie munitie / 111
3.5 Defecte, incomplete en ondeugdelijke wapens / 112
3.6 Verpakking / 115

HOOFDSTUK 4
Legale wapens / 119
4.1 Inleiding / 119
4.2 Vrijstellingen en andere vergunningen / 120
4.3 Speelgoed / 124
4.4 Wapenverzamelingen / 128
4.4.1 Musea / 129
4.4.2 Particuliere verzamelaar / 131
4.4.3 Re-enactment / 135
4.4.4 Historisch militair materieel / 138

HOOFDSTUK 5
Illegale wapens / 141
5.1 Inleiding / 141
5.2 Wapens Categorie I / 142
5.2.1 Stiletto, valmes, vlindermes en andere opvouwbaar messen / 142
5.2.2 Boksbeugels en ploertendoders / 146
5.2.3 Werpsterren en wurgstokken / 149
5.2.4 Vilmes, ballistisch mes en geluiddemper / 151
5.2.5 Blanke wapens, pijl(punt)en en katapulten / 152
5.2.6 Dreigvoorwerpen / 156
5.3 Wapens categorie II / 160
5.3.1 Vuurwapens / 161
5.3.2 Stroomstootwapens / 164
5.3.3 Chemische wapens en bommen / 166
5.4 Wapens categorie III / 171
5.4.1 Geweren, revolvers en pistolen / 171
5.4.2 Beroepstoestellen en werpmessen / 174
5.4.3 Alarm- en startpistolen / 176
5.5 Wapens categorie IV / 178
5.5.1 Blanke wapens / 178
5.5.2 Degens, zwaarden, sabels en bajonetten / 181
5.5.3 Wapenstok, lucht-, gas- en veerdrukwapens / 182
5.5.4 Kruisbogen en harpoenen / 185
5.5.5 ‘Beverwijk’-wapens / 186

HOOFDSTUK 6
Gedragingen / 191
6.1 Inleiding / 191
6.2 Wettelijke bepalingen / 192
6.2.1 Artikelen 9 en 13 WWM / 193
6.2.2 Artikelen 14 en 22 WWM / 194
6.2.3 Artikelen 26, 27 en 31 WWM / 195
6.3 Voorhanden hebben / 197
6.4 Dragen / 201
6.5 Overdragen / 202
6.6 Enkele bijzondere gedragingen / 203
6.7 Samenloop van gedragingen / 205
6.8 Opzet / 207

HOOFDSTUK 7
Overig materieel strafrecht / 215
7.1 Inleiding / 215
7.2 Poging en voorbereiding / 216
7.2.1 Strafbare poging / 216
7.2.2 Strafbare voorbereiding / 219
7.3 Deelneming / 220
7.3.1 Doen plegen en uitlokken / 221
7.3.2 Medeplegen en medeplichtigheid / 222
7.4 Strafuitsluitingsgronden / 226
7.4.1 Dwaling / 230
7.4.2 Andere strafuitsluitingsgronden / 234
7.5 Commune delicten met een wapen begaan / 238
7.5.1 Betekenis wapengebruik voor de leerstukken / 239
7.5.2 Wapengebruik bij bijzondere delicten / 245

HOOFDSTUK 8
Sanctiebepalingen / 249
8.1 Inleiding / 249
8.2 Artikel 54 WWM / 250
8.3 Artikel 55 WWM / 251
8.4 Beroep of gewoonte maken / 254
8.5 Bestanddeel of fait d’excuse / 255

HOOFDSTUK 9
Strafprocessuele aspecten / 259
9.1 Inleiding / 259
9.2 Handhavingstoezicht / 260
9.3 Opsporing / 263
9.3.1 Explosieven Opruimingsdienst / 267
9.4 Transactie of strafbeschikking / 268
9.5 Startinformatie / 270
9.6 Doorzoeken / 272
9.7 Openen verpakkingen / 276
9.8 Onderzoek vervoermiddelen / 278
9.9 Inbeslagneming / 283
9.10 Onderzoek aan de kleding / 286
9.10.1 Preventief fouilleren / 286
9.10.2 Reactief fouilleren / 291
9.10.3 Veiligheidsfouillering / 294
9.11 Voorlopige hechtenis / 296
9.12 Bijzondere opsporingsbevoegdheden / 297
9.13 Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt op zitting
(art. 359 lid 2 Sv) / 299

HOOFDSTUK 10
Sanctierechtelijke aspecten / 301
10.1 Inleiding / 301
10.2 Ontzetting rechten / 302
10.3 Verbeurdverklaring / 304
10.4 Onttrekking aan het verkeer / 305
10.5 Overig sanctierecht / 310

HOOFDSTUK 11
Bestuursrechtelijke aspecten / 313
11.1 Inleiding / 313
11.2 De verschillende verloven / 316
11.3 Erkenning, ontheffing, consent en vergunning / 319
11.4 Aanvragen verlof / 321
11.4.1 Procedureel / 322
11.4.2 Gegevens en bescheiden / 324
11.5 Weigeren en intrekken / 325
11.6 Rechtsbescherming / 327
11.6.1 Tegen beschikkingen korpschef en CDUI / 328
11.6.2 Tegen andere beschikkingen / 333

Lijst geraadpleegde literatuur / 337
Chronologisch jurisprudentieregister / 341
Trefwoordenregister / 351

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wet wapens en munitie