Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Kredietverstrekking aan consumenten

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2020 9789013156676
Direct te downloaden

Samenvatting

Komt u vaak in aanraking met kredietverstrekking? Dan wilt u niet misgrijpen bij het raadplegen van actuele wetgeving, lagere regelgeving, en gedragscodes. Deze titel behandelt alle aspecten van krediet. Hierbij komen onder andere markttoetreding, overkreditering en zorgplicht aan de orde. Geen andere uitgave bevat een dergelijke brede scope van krediet.

De regelgeving van kredietverstrekking aan consumenten is voortdurend in ontwikkeling. Wanneer u zich professioneel bezighoudt met kredietverstrekking, dan geeft Kredietverstrekking aan consumenten u een ongekend compleet overzicht van de regelgeving die voor u relevant is. Hierbij komen verschillende aspecten aan de orde, waaronder markttoetreding, overkreditering en zorgplicht.

Partijen die actief zijn in verband met kredietverstrekking hebben te maken met verschillende wetten, lagere regelgeving en gedragscodes. Ook de regelgeving op Europees niveau beïnvloedt de rechten en verplichtingen van deze partijen.

Daarnaast zijn er interpretaties en leidraden van toezichthouders, rechterlijke uitspraken en uitspraken van klanteninstituten. Kortom, de partijen op deze markt hebben te maken met diverse en verspreide regelgeving. Het zicht op de van toepassing zijnde rechten en verplichtingen is daardoor niet altijd volledig.

De AFM houdt in Nederland toezicht op het verstrekken van krediet. De AFM heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen met betrekking tot partijen werkzaam op het gebied van kredietverstrekking.

Kredietverstrekking actueel
Als jurist, advocaat, compliance officer of kredietverstrekker of bemiddelaar zult u deze uitgave veelvuldig als naslagwerk raadplegen; er is geen andere publicatie die zoveel aspecten van krediet omvat. De titel is bovendien helemaal geactualiseerd naar de stand van zaken in 2020. Tal van wijzigingen ten opzichte van vorige edities zijn verwerkt, waaronder:
- De implementatie van de richtlijn hypothecair krediet
- Gewijzigde wetgeving
- Rechtspraak en nieuwe interpretaties en
- Leidraden AFM

Specificaties

ISBN13:9789013156676
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:552
Druk:3
Verschijningsdatum:2-7-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

VOORWOORD V
LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XI
INLEIDING XIII

1 KREDIET 1
1.1 Waarom zijn er regels voor kredietgevers, bemiddelaars in krediet en adviseurs met betrekking tot krediet? 1
1.2 Wat is krediet? 3
1.2.1 Definitie van krediet 3
1.3 Soorten krediet 8
1.3.1 Vast krediet, persoonlijke lening 8
1.3.2 Doorlopend krediet 8
1.3.3 Creditcards 9
1.3.4 Uitstel van betaling 9
1.3.5 Hypothecair krediet 10
1.3.6 Financial Lease/Huurkoop 11
1.3.7 Effectenkrediet 12
1.3.8 Geoorloofde debetstand (roodstand) 12
1.3.9 Overschrijding 13
1.3.10 Flitskrediet/payday loan/minilening 13
1.3.11 Energiebesparend krediet 14
1.3.12 Pandhuiskrediet 15
1.3.13 Sociaal krediet 15
1.3.14 “Gratis” krediet 16

2 AANBIEDERS VAN KREDIET 17
2.1 Inleiding kredietgevers 17
2.2 Wet op het financieel toezicht 18
2.2.1 Aanbieden van krediet 18
2.2.2 Wet op het financieel toezicht niet van toepassing op aanbieden van krediet 22
2.2.3 Vergunningplicht kredietgever 33
2.2.4 Vereisten vergunning kredietgever 35
2.2.5 Aanvraag vergunning kredietgever 49
2.2.6 Uitzonderingen, ontheffingen en vrijstellingen vergunning 51
2.2.6.1 Vergunningplicht niet van toepassing 51
2.2.6.2 Ontheffing 53
2.2.6.3 Vrijstelling vergunningplicht 54
2.2.7 Gedragsregels voor kredietgevers 57
2.2.7.1 Stelsel van kredietregistratie 57
2.2.7.2 Verantwoorde kredietverstrekking en het inwinnen van informatie 62
2.2.7.3 Verstrekken van informatie 87
2.2.7.4 Reclameregels 111
2.2.7.5 Regels maximum kredietvergoedingspercentage 123
2.2.7.6 Klachtenprocedures 125
2.2.7.7 Provisieregels 129
2.2.7.8 Beloningsbeleid 141
2.2.7.9 Uitbestedingsregels 145
2.2.7.10 Informatie- en doorlopende verplichtingen AFM 146
2.2.7.11 Zorgplicht Wft 153
2.2.8 Uitzonderingen, ontheffingen en vrijstellingen gedragsregels 153
2.2.9 Heffingen 156
2.2.10 Verzekeringen 157
2.2.11 Betaaldiensten door kredietgevers 158
2.2.11.1 Inleiding 158
2.2.11.2 Betaaldiensten 158
2.2.11.3 Vergunningplicht betaaldienstverleners 160
2.3 Burgerlijk Wetboek 161
2.3.1 Inleiding 161
2.3.2 Reikwijdte Burgerlijk Wetboek titel consumentenkredietovereenkomsten 162
2.3.3 Precontractuele informatieverstrekking 172
2.3.4 Algemene voorwaarden kredietovereenkomsten 176
2.3.5 Aangaan van de kredietovereenkomst 179
2.3.5.1 Toestemming echtgenoot vereist voor het aangaan van een kredietovereenkomst? 179
2.3.5.2 Vorm en inhoud van de kredietovereenkomst 181
2.3.6 Informatieverstrekking gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst 186
2.3.7 Wijzigen van de kredietovereenkomst 190
2.3.8 Tijdig klagen 191
2.3.9 Vervroegde aflossing 193
2.3.10 Beëindigen van de kredietovereenkomst 194
2.3.10.1 Ontbinding van de kredietovereenkomst en de gevolgen 194
2.3.10.2 Beëindigen kredietovereenkomst onbepaalde tijd 200
2.3.10.3 Beëindigen kredietovereenkomsten bepaalde tijd 203
2.3.11 Verhouding kredietgever – bemiddelaar 204
2.3.12 Verhouding kredietgever – consument 207
2.3.12.1 Zorgplicht 207
2.3.13 Overige relevante BW bepalingen 225
2.3.14 Overgangsregeling titel consumentenkredietovereenkomsten 226
2.3.15 Colportage 226
2.4 Wet op het consumentenkrediet 231
2.4.1 Inleiding 231
2.4.2 Reikwijdte Wet op het consumentenkrediet 232
2.4.3 Nietigheden 233
2.4.4 Kredietvergoeding 239
2.4.5 Pandrecht en eigendomsvoorbehoud 244
2.4.6 Ontbinding via de rechter 245
2.4.7 Verbod schuldbemiddeling 246
2.4.8 Overgangsregeling Wet op het consumentenkrediet 248
2.5 Telecommunicatiewet 248
2.6 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 249
2.6.1 Inleiding 249
2.6.2 Reikwijdte Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 249
2.6.3 Identificatieplicht 250
2.6.4 Melding ongebruikelijke transacties 254
2.6.5 Sanctieregelingen 255

3 BEMIDDELAARS IN KREDIET EN ADVISEURS MET BETREKKING TOT KREDIET 257
3.1 Inleiding bemiddelaars in krediet en adviseurs met betrekking tot krediet 257
3.2 Wet op het financieel toezicht 258
3.2.1 Bemiddelen in krediet 258
3.2.2 Adviseren met betrekking tot krediet 269
3.2.3 Wet op het financieel toezicht niet van toepassing op bemiddelen in krediet en adviseren met betrekking tot krediet 270
3.2.4 Vergunningplicht en vereisten vergunning bemiddelaar en adviseur 273
3.2.5 Aanvraag vergunning bemiddelaar/adviseur 288
3.2.6 Uitzonderingen, ontheffingen en vrijstellingen vergunning bemiddelaars 289
3.2.6.1 Vergunningplicht niet van toepassing 289
3.2.6.2 Ontheffing 293
3.2.6.3 Vrijstellingen van de vergunningplicht 294
3.2.7 Uitzonderingen, ontheffingen en vrijstellingen vergunning adviseurs 296
3.2.7.1 Vergunningplicht niet van toepassing 296
3.2.7.2 Ontheffing 298
3.2.7.3 Vrijstellingen vergunningplicht 298
3.2.8 Gedragsregels voor bemiddelaars en adviseurs 299
3.2.8.1 Inwinnen van informatie, passend adviseren en motivering advies vastleggen 299
3.2.8.2 Verstrekken van informatie door bemiddelaar en adviseur 308
3.2.8.3 Klachtenprocedures 313
3.2.8.4 Provisieregels 315
3.2.8.5 Beloningsbeleid 315
3.2.8.6 Uitbestedingsregels 319
3.2.8.7 Verhouding bemiddelaar – kredietgever 319
3.2.8.8 Verhouding bemiddelaar – onderbemiddelaar 320
3.2.8.9 Verhouding kredietgever – adviseur 320
3.2.8.10 Informatie- en doorlopende verplichtingen AFM 321
3.2.8.11 Zorgplicht Wft 323
3.2.9 Uitzonderingen, ontheffingen en vrijstellingen gedragsregels bemiddelaars 323
3.2.10 Uitzonderingen, ontheffingen en vrijstellingen gedragsregels adviseurs 328
3.2.11 Heffingen 330
3.3 Burgerlijk Wetboek 331
3.3.1 Inleiding 331
3.3.2 Informatieverstrekking door bemiddelaar 332
3.3.3 Verhouding bemiddelaar – consument 334
3.3.4 Verhouding adviseur – consument 336
3.3.5 Colportage 339
3.4 Overige regelgeving 339
3.4.1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 339
3.4.2 Sanctieregelingen 339
3.4.3 Telecommunicatiewet 340

4 PUBLIEKRECHTELIJKE GEVOLGEN HANDELEN IN STRIJD MET DE REGELS MET BETREKKING TOT KREDIET 341
4.1 Inleiding 341
4.2 Toezicht op de naleving 341
4.3 Handhaving 342
4.4 Handhavingsbeleid AFM 350
4.5 Strafrechtelijke handhaving 351
4.6 Wet handhaving consumentenbescherming 352

Literatuurlijst 355
Artikelenregister 361
Trefwoordenregister 365
Bijlages 367

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Kredietverstrekking aan consumenten