Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Handboek Arbobesluit - Editie 2020/2021

Arborechten en -verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer

Paperback Nederlands 2020 9789012405621
Niet leverbaar.
102,60

Samenvatting

Het Handboek Arbobesluit is een toegankelijke informatiebron waarin het besluit helder wordt toegelicht. Het handboek legt, waar zinvol, de relatie tussen de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbobeleidsregels.

Door de volledigheid en de objectiviteit is dit Handboek Arbobesluit toonaangevend en een onmisbare informatiebron voor ondernemers, opleiders, bestuurders, juristen, P&O’ers, or-leden, preventiemedewerkers, arbodiensten en adviseurs.

Samen met de Handboeken Arbowet, Arboregeling, Arbobeleidsregels en Arbeidstijdenwet biedt dit boek een compleet overzicht van alle arborechten en -verplichtingen in Nederland.

Deze reeks vormt dé standaard voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met arbeidsomstandigheden te maken heeft.

Specificaties

ISBN13:9789012405621
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:912
Druk:22
Verschijningsdatum:16-4-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord / 11

Deel A Arbobesluit
Hoofdstuk 1 Definities en toepassingsgebied / 23
Afdeling 1 Definities / 23
Afdeling 1a Certificatie / 28
Afdeling 1b Registratie / 34
Afdeling 2 Samenwerking, overleg en ontslag- en benadelingsbescherming / 39
Afdeling 3 Onderwijs / 41
Afdeling 4 Burgerlijke openbare dienst / 42
Afdeling 5 Vervoer / 43
Afdeling 6 Justitiële inrichtingen / 45
Afdeling 7 Defensie / 46
Afdeling 8 Jeugdigen / 49
Afdeling 9 Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie / 51
Afdeling 10 Plaatsonafhankelijke arbeid / 52

Hoofdstuk 2 Arbozorg en organisatie van de arbeid / 59
Afdeling 1 Elektronische melding / 59
Afdeling 1a Melding beroepsziekten / 59
Afdeling 2 Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie ter voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen / 59
Afdeling 3 Arbodiensten en deskundigen / 68
Afdeling 3a Raadpleging van een andere bedrijfsarts en klachtenprocedure / 72
Afdeling 4 Psychosociale arbeidsbelasting / 74
Afdeling 6 Winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen / 79
Afdeling 6a winningsindustrieën met behulp van boringen / 83
Afdeling 7 Nachtarbeid / 88
Afdeling 8 Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers / 88

Hoofdstuk 3 Inrichting arbeidsplaatsen / 91
Afdeling 1 Algemene voorschriften / 91
Afdeling 2 Aanvullende voorschriften bouwplaatsen / 107
Afdeling 3 Aanvullende voorschriften winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen / 109
Afdeling 3a Aanvullende voorschriften winningsindustrieën in dagbouw / 110
Afdeling 3b Aanvullende voorschriften ondergrondse winningsindustrieën / 110
Afdeling 3c Aanvullende voorschriften winningsindustrieën met behulp van boringen / 113
Afdeling 3d Winningsindustrieën voor het opsporen en de winning van koolwaterstoffen / 118
Afdeling 5 Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers / 119

Hoofdstuk 4 Gevaarlijke stoffen en biologische agentia / 123
Afdeling 1 Gevaarlijke stoffen / 123
Afdeling 2 Aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen / 139
Afdeling 3 met de artikelen 4.25 tot en met 4.35 [Vervallen per 19-04-2002] / 144
Afdeling 4 met artikel 4.36 [Vervallen per 01-01-2007] / 144
Afdeling 5 Aanvullende voorschriften asbest / 144
Afdeling 6 Specifieke gezondheidsschadelijke stoffen / 158
Afdeling 7 Vluchtige organische stoffen / 160
Afdeling 8 met de artikelen 4.82 en 4.83 [Vervallen per 01-01-2007] / 161
Afdeling 9 Biologische agentia / 161
Afdeling 10 Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers / 172

Hoofdstuk 5 Fysieke belasting / 175
Afdeling 1 Fysieke belasting / 175
Afdeling 2 Beeldschermwerk / 176
Afdeling 3 Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers / 178

Hoofdstuk 6 Fysische factoren / 181
Afdeling 1 Temperatuur en luchtverversing / 181
Afdeling 2 Verlichting / 182
Afdeling 3 Lawaai / 182
Afdeling 3a Trillingen / 188
Afdeling 4 met artikel 6.12 [Vervallen per 01-07-2016] / 192
Afdeling 4a Kunstmatige optische straling / 192
Afdeling 4b Elektromagnetische velden / 198
Afdeling 5 Werken onder overdruk / 206
Afdeling 5a Aanvullende voorschriften ondergrondse winningsindustrieën / 212
Afdeling 6 Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers / 214

Hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden / 219
Afdeling 1 Toepasselijkheid en definitie / 219
Afdeling 2 Algemene voorschriften / 220
Afdeling 3 Arbeidsmiddelen met een besturingssysteem / 224
Afdeling 4 Aanvullende voorschriften specifieke arbeidsmiddelen en werkzaamheden / 226
Afdeling 5 Aanvullende voorschriften voor bouwplaatsen / 240
Afdeling 6 Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers / 243

Hoofdstuk 8 Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering / 245
Afdeling 1 Persoonlijke beschermingsmiddelen / 245
Afdeling 2 Veiligheids- en gezondheidssignalering / 247
Afdeling 3 met de artikelen 8.5 tot en met 8.12 [Vervallen per 01-11-1999] / 247
Afdeling 4 Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers / 247

Hoofdstuk 9 Verplichtingen, strafbare feiten, overtredingen, bestuursrechtelijke
bepalingen en overgangs- en slotbepalingen / 249
Afdeling 1 Aanduiding normadressaten van de bij of krachtens dit besluit vastgestelde verplichtingen / 249
Afdeling 2 Strafbare feiten en overtredingen / 255
Afdeling 3a Openbaarmaking inspectiegegevens / 265
Afdeling 4 Overgangs- en slotbepalingen / 267

Deel B Toelichting
Deel 1 Algemene toelichting / 273
Deel 2 Artikelsgewijze toelichting / 407

Hoofdstuk 1 Definities en werkingssfeer / 409
Afdeling 1 (Definities) / 410
Afdeling 1A (Certificatie) / 417
Afdeling 1B (Registratie) / 433
Afdelingen 2 tot en met 7 (De bijzondere sectoren, alsmede: samenwerking, overleg en ontslag- en benadelingsbescherming) / 438
Afdeling 8 (Jeugdige werknemers) / 452
Afdeling 9 (Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie) / 456
Afdeling 10 (Plaatsonafhankelijke arbeid) / 459

Hoofdstuk 2 Arbozorg en organisatie van de arbeid / 471
Afdeling 1 (Elektronische melding) / 473
Afdeling 1a (Melding beroepsziekten) / 473
Afdeling 2 (Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie ter voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen) / 474
Afdeling 3 (Arbodiensten en deskundigen) / 477
Afdeling 3a (Raadpleging van een andere bedrijfsarts en klachtenprocedure) / 492
Afdeling 4 (Psychosociale arbeidsbelasting) / 499
Afdeling 5 (Bouwproces) / 501
Afdeling 6 (Winningsindustrie in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen) / 512
Afdeling 6A (Winningsindustrieën met behulp van boringen) / 512
Afdeling 6b (Winningsindustrieën voor de opsporing en de winning van koolwaterstoffen) / 512
Afdeling 7 (Nachtarbeid) / 512
Afdeling 8 (Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers) / 513

Hoofdstuk 3 Inrichting arbeidsplaatsen / 515
Afdeling 1 (Algemene voorschriften) / 519
Afdeling 2 (Aanvullende voorschriften bouwplaatsen) / 548
Afdeling 3 (Aanvullende voorschriften winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen) / 550
Afdeling 3A (Aanvullende voorschriften winningsindustrieën in dagbouw) / 550
Afdeling 3B (Aanvullende voorschriften ondergrondse winningsindustrieën) / 550
Afdeling 3C (Aanvullende voorschriften winningsindustrieën met behulp van
boringen) / 550
Afdeling 3D (Winningsindustrieën voor het opsporen en de winning van koolwaterstoffen) / 550
Afdeling 4 (Vervallen) / 550
Afdeling 5 (Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers) / 550

Hoofdstuk 4 Gevaarlijke stoffen en biologische agentia / 553
Afdeling 1 (Gevaarlijke stoffen) / 558
Afdeling 2 (Aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen) / 595
Afdeling 3 (Vervallen) / 605
Afdeling 4 (Vervallen) / 605
Afdeling 5 (Aanvullende voorschriften asbest) / 606
Afdeling 6 (Specifieke gezondheidsschadelijke stoffen) / 631
Afdeling 7 (Vluchtige organische stoffen) / 634
Afdeling 7 (Vervallen) / 635
Afdeling 8 (Vervallen) / 635
Afdeling 9 (Biologische agentia) / 635
Afdeling 10 (Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers) / 644

Hoofdstuk 5 Fysieke belasting / 649
Afdeling 1 (Fysieke belasting) / 653
Afdeling 2 (Beeldschermwerk) / 657
Afdeling 3 (Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers) / 662

Hoofdstuk 6 Fysische factoren / 663
Afdeling 1 (Temperatuur en luchtverversing) / 664
Afdeling 2 (Verlichting) / 667
Afdeling 3 (Lawaai) / 667
Afdeling 3a (Trillingen) / 679
Afdeling 4 (Vervallen) / 687
Afdeling 4a (Kunstmatige optische straling) / 688
Afdeling 4b (Elektromagnetische velden) / 699
Afdeling 5 (Werken onder overdruk) / 715
Afdeling 5A (Aanvullende voorschriften ondergrondse winningsindustrieën) / 726
Afdeling 5B (Aanvullende voorschriften winningsindustrieën met behulp van boringen) / 726
Afdeling 6 (Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers) / 726

Hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden / 729
Afdeling 1 (Toepasselijkheid en definitie) / 731
Afdeling 2 (Algemene voorschriften) / 733
Afdeling 3 (Arbeidsmiddelen met een besturingssysteem) / 740
Afdeling 4 (Aanvullende voorschriften specifieke arbeidsmiddelen en werkzaamheden) / 742
Afdeling 5 (Aanvullende voorschriften voor bouwplaatsen) / 758
Afdeling 5a (Aanvullende voorschriften winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen) / 761
Afdeling 6 (Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers) / 761

Hoofdstuk 8 Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering / 763
Afdeling 1 (Persoonlijke beschermingsmiddelen) / 763
Afdeling 2 (Veiligheids- en gezondheidssignalering) / 770
Afdeling 3 (Vervallen) / 771
Afdeling 4 (Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers) / 771

Hoofdstuk 9 Verplichtingen, strafbare feiten, overtredingen, bestuursrechtelijke bepalingen en overgangs- en slotbepalingen / 773
Afdeling 1 (Aanduiding normadressaten van de bij of krachtens dit besluit vastgestelde verplichtingen) / 773
Afdeling 2 (Strafbare feiten en overtredingen) / 777
Afdeling 3 (Bestuursrechtelijke bepalingen) / 778
Afdeling 3a (Openbaarmaking inspectiegegevens) / 783
Afdeling 4 (Overgangs- en slotbepalingen) / 792

Deel C Bijlagen / 799
Bijlage 1 Overzicht internationale Arboverplichtingen / 799
Bijlage 2 Checklist nadere voorschriften Arbeidsomstandighedenbesluit / 805
Bijlage 3 Checklist bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers /808
Bijlage 4 Vastgestelde beleidsregels / 810
Bijlage 5 Bijlagen bij EU-richtlijnen / 810
Bijlage 6 Adressen / 899

Trefwoordenregister / 903

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Arbobesluit - Editie 2020/2021