Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Praktisch Goederenrecht

Paperback Nederlands 2022 9789001077372
In herdruk, verwacht op 01‑05‑2023

Samenvatting

Praktisch Goederenrecht is bestemd voor studenten in het hoger juridisch onderwijs. Het boek vormt een eerste kennismaking met het goederenrecht, zowel in theorie als in de praktijk.

Door middel van actuele praktijkvoorbeelden en figuren wordt de stof inzichtelijk gemaakt. Studenten kunnen hun kennis testen door de tussenvragen te maken die in elk hoofdstuk zijn opgenomen. De antwoorden staan achter in het boek. Daarnaast bevat ieder hoofdstuk studie-eindvragen, bestaande uit verschillende casussen met toepassingsvragen. Daarmee kunnen studenten vaststellen of ze de theorie ook in de praktijk kunnen brengen. Er staan voorbeeldantwoorden op de website bij het boek.

Door elk hoofdstuk te bestuderen en tussen- en studie-eindvragen te maken wordt de studiestof stap voor stap verankerd, met als resultaat een gedegen kennis van het goederenrecht.

Op de website www.praktischgoederenrecht.noordhoff.nl zijn ter aanvulling op het boek onder andere de leerdoelen per hoofdstuk opgenomen. Bovendien hebben docenten toegang tot extra oefen- en casusvragen, die zijn voorzien van voorbeeldantwoorden en een uitgebreide toelichting.

Door de combinatie van duidelijke uitleg aan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk in begrijpelijke taal, kunnen studenten zich met plezier verdiepen in materie die vaak als een ‘lastig onderdeel’ van het recht wordt ervaren.

Praktisch Goederenrecht behandelt de volgende onderwerpen:
• basisbegrippen van het goederenrecht;
• absolute en relatieve rechten;
• eigendom;
• bezit en houderschap;
• overdracht;
• derdenbescherming;
• pand;
• hypotheek;
• zekerheid en verhaal.

Specificaties

ISBN13:9789001077372
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:240
Uitgever:Noordhoff
Druk:5
Verschijningsdatum:16-12-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Charlotte Phillips

Prof. mr. dr. Charlotte Phillips was jarenlang docent Recht aan de Hogeschool van Amsterdam. Tegenwoordig werkt zij als fulltime rechter. Zij is auteur van diverse studieboeken voor het hoger juridisch onderwijs en van nascholingsliteratuur voor advocaten.

Andere boeken door Charlotte Phillips

Inhoudsopgave

Inleiding 7

1 Basisbegrippen van het goederenrecht 9
1.1 Goederen, zaken en vermogensrechten 11
1.2 Roerende en onroerende zaken 13
1.3 Hoofdzaak en bestanddeel 16
1.4 Registergoederen en niet-registergoederen 18
1.5 Natuurlijke en burgerlijke vruchten 20
1.6 Goede trouw 22
Samenvatting 23
Studie-eindvragen 25

2 Absolute rechten en relatieve rechten 27
2.1 Inleiding absolute en relatieve rechten 28
2.2 Kenmerken absolute rechten 29
2.3 Onderscheid volledige en beperkte rechten 31
2.4 Volledige rechten – eigendom 32
2.5 Beperkte rechten 33
Samenvatting 43
Studie-eindvragen 46

3 Eigendom 47
3.1 Eigendom 48
3.2 Revindicatie 55
3.3 Eigendomsverkrijging 56
3.4 Eigendomsverlies 66
Samenvatting 69
Studie-eindvragen 71

4 Bezit 73
4.1 Bezit en houderschap 74
4.2 Bezitsverkrijging 79
4.3 Bezit te goeder trouw 83
4.4 Bezitsverlies 88
Samenvatting 89
Studie-eindvragen 91

5 Overdracht 93
5.1 Verkrijging onder algemene en bijzondere titel 95
5.2 Vereisten voor overdracht 99
5.3 Levering 101
5.4 Titel 107
5.5 Beschikkingsbevoegdheid 114
Samenvatting 115
Studie-eindvragen 118

6 Derdenbescherming 119
6.1 Beschikkingsonbevoegdheid en derdenbescherming 120
6.2 Derdenbescherming uit hoofde van art. 3:86 BW 121
6.3 Derdenbescherming uit hoofde van art. 3:88 BW 131
6.4 Derdenbescherming bij onvolledige of onjuiste inschrijving 136
Samenvatting 138
Studie-eindvragen 140

7 Recht van pand 141
7.1 Wat is een recht van pand? 142
7.2 Gemeenschappelijke kenmerken van pand en hypotheek 143
7.3 Kenmerken van pandrecht 146
7.4 Einde pandrecht 154
Samenvatting 155
Studie-eindvragen 156

8 Recht van hypotheek 157
8.1 Wat is een recht van hypotheek? 158
8.2 Kenmerken van hypotheekrecht 159
8.3 Einde hypotheekrecht 176
Samenvatting 176
Studie-eindvragen 178

9 Zekerheid en verhaal 179
9.1 Verhaalsrechten 180
9.2 Voorrechten 183
9.3 Retentie 187
9.4 Eigendomsvoorbehoud 191
9.5 Rangorde van verhaal 194
9.6 Verrekening 195
Samenvatting 196
Studie-eindvragen 199

Bijlage 1 – Verdieping beperkte rechten 201
Bijlage 2 – Verdieping pandrecht 209
Bijlage 3 – Verdieping hypotheekrecht 211

Kernbegrippenlijst 212
Antwoorden tussenvragen 222
Bronnen 235
Register 237

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Praktisch Goederenrecht