Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Hoe krijg je ze mee?

Veel organisatieveranderingen mislukken jammerlijk. Men slaagt er niet in de veranderdoelstellingen te realiseren. Dit falen blijkt grotendeels terug te voeren op de verstorende menselijke factor. Die factor maakt het ook lastig, en zeker ook ongewenst. Dus een soort kookboek met allerlei slimme tips & tricks voor alle denkbare situaties tijdens veranderingstrajecten is altijd welkom.

Seán-Michael Franssen | 19 januari 2007 | 2-3 minuten leestijd

Hoe krijg je ze mee? van Annemarie Mars is zeker geen boek van de laatste categorie, maar geeft een verfrissende blik op de vele valkuilen waar wij als veranderaars in de veranderpraktijk mee te maken kunnen krijgen.

Mars schrijft voor een breed leespubliek: iedereen die als veranderaar beoogt blijvende verandering aan te brengen op de wijze waarop mensen in een organisatie met elkaar samenwerken. Jammer genoeg wordt het onderscheid tussen interne en externe veranderaars niet expliciet in beeld gebracht, iets dat in de praktijk wel degelijk van groot belang is. Valkuilen die zich in veranderingen kunnen voordoen, zijn een belangrijk vertrekpunt van dit boek. Om de boodschappen van dit boek goed te kunnen toepassen, is daarom enige ervaring in veranderingstrajecten zeker gewenst. Zeker om de valkuilen te herkennen en te plaatsen in de eigen situatie.

Het boek “Hoe krijg je ze mee?” start met een theoretisch kader. Dat wil zeggen, een visie op change bestaande uit vijf krachten die men kan benutten om mensen in een verandering mee te krijgen: urgentie, ambitie, planning, interactie en leiderschap.

Mars beschrijft deze begrippen aan de hand van cases en mede dankzij de slimme opbouw van de hoofdstukken, volgt snel herkenning van de vele valkuilen binnen veranderingstrajecten. De kern van deze visie is dat een verandering succesvol kan slagen als de mensen die “mee moeten” in de verandering, zich verbinden met de verandering. De menselijke factor die grillig kan zijn, accepteert de verandering als hij de verandering begrijpt en zich bekwaam voelt om het nieuwe gedrag te tonen. Op dat moment kan de verantwoordelijkheid voor de eigen rol in dat proces genomen worden.

Dat een veranderingsproces dus verre van een lineaire weg volgt, behoeft dus geen betoog. ”Hoe krijg je ze mee” van Annemarie Mars is een boek waarin vooral de externe veranderaar inspiratie kan opdoen voor zijn volgende verandertraject. Het is prettig geschreven en de vele veranderprincipes en begrippen die gehanteerd worden, leveren betekenisvolle inzichten op. Het begrip “change” wordt binnen het vakgebied “verandermanagement” te pas en te onpas vaag gehanteerd en leidt dan tot een containerbegrip.

Dit boek echter maakt, mede door zijn toegankelijke opzet, de menselijke factor bij veranderen inzichtelijk en is daardoor breed toepasbaar. Het geeft daarmee, mits kundig en vaardig toegepast door de veranderaar, zeker een impuls om de succeskans van volgende verandertrajecten te vergroten!

Over Seán-Michael Franssen
Seán-Michael Franssen is management consultant en changemanager bij DCE Consultants, een internationaal en onafhankelijk adviesbureau te Schiphol-Oost.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden