Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Nieuwe business modellen in consulting: Changing the Game

Blijf relevant voor je klant

Paperback Nederlands 2015 9789490463427
Voormalig top 100Totaal 56 dagen
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Wat is de rol van de adviseur in de informatiemaatschappij? Nu kennis breed beschikbaar is, kenniswerk in rap tempo automatiseert en nieuwe adviesmethoden opkomen, komt het vak van adviseur onder druk te staan. De herstructurering van de adviesindustrie is in volle gang. Vertrouwde namen verdwijnen, nieuwe gamechangers komen op. Deze ontwikkeling biedt echter ook geheel nieuwe kansen voor consultants. Aan de hand van vele cases laat dit boek zien hoe interne en externe consultants nieuwe business modellen kunnen ontwikkelen, welke kennis daarvoor nodig is en hoe zij een nieuwe, op de 21e eeuw geschoeide relatie met hun klant kunnen aangaan.

De tools in het boek helpen bij het vinden van antwoorden op de vraag hoe relevant te blijven voor je klant. De auteurs delen hun bevindingen uit onderzoek naar innovatie in de consultancy. Via dit boek nodigen zij adviseurs - zowel intern als extern - hun klanten en wetenschappers uit tot het voortzetten van het debat over de toekomst van de adviesbranche. De fundamentele vragen die zij stellen, maken dit boek tot verplichte literatuur voor iedereen die belang stelt in de toekomst van de adviesbranche.

Specificaties

ISBN13:9789490463427
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:200
Uitgever:Mediawerf
Druk:1
Verschijningsdatum:1-10-2015
ISSN:

Expertrecensies (4)

recensie
Nieuwe business modellen in consulting: Changing the Game
Wardy Poelstra | 5 april 2016
Het gaat de laatste tijd weer goed met de gemiddelde consultant in Nederland, zo constateerde onderzoeker Hans Veldman enige tijd geleden in de Volkskrant. Na de magere crisisjaren floreert de branche weer. Maar dat betekent niet dat het in de advieswereld business as usual is, of zou moeten zijn. Ard-Pieter de Man, Marguerithe de Man en Annemieke Stoppelenburg laten in hun boek ‘Nieuwe businessmodellen in consulting’ zien dat de rol, taakopvatting en werkwijze van de consultant de komende jaren wel eens drastisch zouden kunnen veranderen.
Lees verder
recensie
Nieuwe business modellen in consulting: Changing the Game
Nico Jong | 16 december 2015
Adviseurs vervullen een nuttige economische functie. Zij dragen goede voorbeelden over tussen organisaties en leveren zo een bijdrage aan die organisaties, maar ook aan de maatschappij. Het adviesvak is relatief jong en ontstaan in de industriële samenleving, maar moet zichzelf opnieuw uitvinden nu we in de informatiesamenleving zijn beland.
Lees verder
recensie
Nieuwe businessmodellen in consulting
Sjors van Leeuwen | 24 november 2015
De wereld verandert en dat betekent dat adviesbureaus en consultants moeten mee veranderen. Maar hoe? Ard-Pieter de Man, Marguerithe de Man en Annemieke Stoppelenburg geven aangrijpingspunten in hun boek Nieuwe businessmodellen in consulting: changing the game.
Lees verder
recensie
Hoe de consultant relevant blijft
Pierre Spaninks | 19 november 2015
Voor hun boek Nieuwe business modellen in consulting: Changing the Game onderzochten Ard-Pieter de Man, Marguerithe de Man en Annemieke Stoppelenburg nieuwe praktijken en verdienmodellen in het adviesvak. Het laat zien welke mogelijkheden IT en big data bieden, en hoe er zich mede daardoor nieuwe samenwerkingsvormen ontwikkelen tussen consultants en klanten.
Lees verder

Lezersrecensies

4.5 van de 5
2 stemmen
1
1
0
0
0

Interviews en artikelen (2)

interview
Ard-Pieter de Man: ‘Consultancy her-uitvinden’
Pierre Spaninks 16 november 2015 Kennis is breder beschikbaar dan ooit, en kenniswerk automatiseert in rap tempo. Dat zet druk op het vak van de consultant. Vertrouwde namen uit de adviesindustrie verdwijnen, game changers komen op. Deze ontwikkeling biedt echter ook nieuwe mogelijkheden. Daarover gaat Nieuwe business modellen in consulting: Changing the Game van Ard-Pieter de Man, Marguerithe de Man (geen familie) en Annemieke Stoppelenburg.
preview
Preview - Nieuwe business modellen in consulting: Changing the game
Ard-Pieter de Man 29 oktober 2015 De adviesmarkt is sterk in beweging. Nieuwe bureaus komen op; bestaande bureaus transformeren. Technologie maakt andere vormen van werken mogelijk. Adviesklanten stellen andere eisen. Nieuwe business modellen in consulting belooft dit alles in kaart te brengen. In deze preview stipt Ard-Pieter de Man een paar veranderingen aan.

Over Ard-Pieter de Man

Met vele jaren advieservaring, gecombineerd met een academische loopbaan, help ik organisaties bij strategische en organisatorische vraagstukken. Het effect van digitalisering op strategie en organisatie is daarbij van toenemend belang. Liever dan het aanbieden van oplossingen aan organisaties, zie ik dat organisaties zelf leren die oplossingen te ontwikkelen. Naast zelfstandig bestuursadviseur ben ik hoogleraar Management Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Gecombineerd met de praktische ervaring leidde dat tot diverse boeken en een groot aantal artikelen, die ook in de praktijk zijn gewaardeerd. Zij zijn bekroond met de ROA prijs en de OOA prijs.

Andere boeken door Ard-Pieter de Man

Over Marguerithe de Man

Drs Marguerithe C. de Man MCM, CMC (1958) werkt als programmamanager bij Sioo, waar ze zelf ook de beroepsopleiding voor organisatieadviseurs volgde. Ze houdt zich vooral bezig met het ontwerpen van leeromgevingen en met innovatie van dienstverlening door professionals. Ze werkt, vanuit een 'wel twijfelen, maar niet weifelen' attitude, met individuen en teams toe naar de geformuleerde ambitie, zonder de realiteit en praktijk van alle dag uit het oog te verliezen. Ze laat zich in haar manier van werken inspireren door architectuur en stedenbouw en creëert ruimte door structuur: 'opening spaces'.

Andere boeken door Marguerithe de Man

Over Annemieke Stoppelenburg

Drs Marguerithe C. de Man MCM, CMC (1958) werkt als programmamanager bij Sioo, waar ze zelf ook de beroepsopleiding voor organisatieadviseurs volgde. Ze houdt zich vooral bezig met het ontwerpen van leeromgevingen en met innovatie van dienstverlening door professionals. Ze werkt, vanuit een ‘wel twijfelen, maar niet weifelen’ attitude, met individuen en teams  toe naar de geformuleerde ambitie, zonder de realiteit en praktijk van alle dag uit het oog te verliezen.  Ze laat zich in haar manier van werken inspireren door architectuur en stedenbouw en creëert ruimte door structuur: ‘opening spaces’. 

Andere boeken door Annemieke Stoppelenburg

Inhoudsopgave

1. De consultant in een verandering van tijdperk
1.1 Verspreiding van managementinnovaties
1.2 Commodifier, kundige, veranderaar
1.3 De tegenstroom
1.4 Economische waarde en verdienmodellen
1.5 Wat zijn de implicaties voor het adviesvak?
Case: Dutch: Zet coöperaties op rond duurzame thema’s en participeer daarin

2. Tien trends die gamechangers de ruimte geven
2.1 Afnemend kennisvoordeel van de adviseur
2.2 Adviesbureaus onderinvesteren in kennis en blijven daardoor achter in de kenniswedloop met de klant
2.3 Het voordeel om bij een adviesbureau te werken neemt af
2.4 De komst van de zzp’er
2.5 De komst van nieuwe business modellen
2.6 Organisaties bouwen hun eigen verandercapaciteit op
2.7 Nieuwe toetreders op de markt
2.8 Internationalisering van klanten
2.9 Groeiende invloed van inkoop
2.10 Regulering
Tool: Van trends naar gamechangers: In hoeverre herkent u deze trends in uw praktijk?
Case: Solutio consulting: Ontwikkelt proposities en markten samen met partnerorganisaties

3. De Business Model mixer voor consulting
3.1 Wat zijn business modellen?
3.2 Wat zien wij als een traditioneel business model?
3.3 Opzet van ons ondrzoek en verantwoording
3.4 De Business Model Mixer voor consulting
3.5 Hoe staat het met business modellen in de praktijk?
Tool: Hoe gebruikt u de business Model Mixer voor uw praktijk?
Case: Bol Adviseurs-Wyzr: neemt bedrijfsprocessen over

4. De klantkant: Wat vraagt de moderne consultant van de klant?
4.1 Waarom worden adviseurs ingehuurd?
4.2 Welke eisen stellen de nieuwe motieven en business modellen van consultants aan klanten?
Tool: Hoe klaar is uw klant voor nieuwe business modellen?
Case: Putmans advies: Online HR-advies voor het mkb

5. De revival van de interne adviseur
5.1 Hoe uniek zijn interen adviseurs?
5.2 Drie functies van de interne adviseur
5.3 Meer, minder of andere adviseurs?
5.4 Ontwerpvragen over het organiseren van de adviesgroepen
Tool: Hoe positioneert u zich als interne adviesgroep
Case: Radstad Consultancy: Zet haar specialisten in voor organisatievraagstukken

6. Consultants en kennis
6.1 Wat is de rol van kennis in het adviesproces
6.2 De (on)mogelijkheden van formele kennis
6.3 Welke kennis is over de uiterste houdbaarheidsdatum heen en welke niet?
6.4 Verchecklistisering en de platheidsparadox
Tool: Kritisch zelfonderzoek: Hoe valide is uw kennis nog?
Case: Het Ontwikkelingsgilde: Netwerk van zelfstandigen die dsamen werken, leren en innoveren

7. Waardeproposities ontwerpen
7.1“Ik heb geen proposities, ik lever maatwerk”
7.2“Proposities werken belemmerend op mijn kansen in de markt”
7.3Vier typen innoveerders
7.4Waardeproposities ontwerpen
Tool: Welke aandachtspunten zijn voor u van belang voor het maken van een waardepropositie?
Case: Florpartners: Hyperspecialist op tuinbouwcoöperaties

8. Transitie van een sector?
8.1 Drie groepen actoren
8.2 Een conserverend systeem
8.3 Een innoverend systeem
8.4 Routes naar systeeminnovatie
Case: Great Game of Business: Helpt organisaties doelen te realiseren door een aanpak gebaseerd op open Book management

Met dank aan

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Nieuwe business modellen in consulting: Changing the Game