Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

De woningbouwopgave gestuurd

Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht 51

Paperback Nederlands 2023 9789463150941
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen

Samenvatting

Het aanhoudende woningtekort in Nederland heeft de landelijke politiek in beweging gebracht. Zo is de nationale ruimtelijke ordening terug van weggeweest. Ook gaat het Rijk de regie op de volkshuisvesting hernemen. Er zijn ambitieuze doelstellingen: tot en met 2030 moeten er 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Daarvan moet tenminste twee derde uit betaalbare huur- en koopwoningen bestaan. Ontwikkelaars en marktpartijen, maar ook gemeenten, provincies en woningcorporaties staan hiermee voor een opgave van formaat.

De sturing van de woningbouwopgave valt in drie aspecten uiteen. In de eerste plaats stelt de bouwopgave hoge eisen aan de gemeentelijke regie bij gebiedsontwikkeling. Betaalbare woningprogramma’s moeten worden gerijmd met een sluitende grondexploitatie. Hoe kunnen gemeenten ruimtelijke sturing combineren met publiek- en privaatrechtelijke instrumenten ter verwerving van gronden en bekostiging van gebiedsontwikkelingen? Hoe worden doelen gerealiseerd als marktpartijen gronden bezitten en ontwikkelen? In de tweede plaats ontsnappen ook de woningcorporaties niet aan de nationale regieplannen. Richten zij zich als private onderneming op een eigen belang, of gaan zij in toenemende mate een uitvoerende functie vervullen? Ten derde gaan de interbestuurlijke verhoudingen een nieuw tijdperk in. Het Rijk schakelt na een lange periode van teruggetrokken beleid over naar een actieve bemoeienis met woningbouw en ruimtelijke ordening. Welke betekenis gaat het publiekrechtelijke sturingsinstrumentarium hierbij vervullen?

Het VBR preadvies van dit jaar gaat in op elk van deze aspecten. Preadviseurs Arjan Bregman (hoogleraar Bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen), Kars de Graaf (hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen), Constantijn Hageman (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Eelkje van de Kuilen (AKD) gaan in op de vernieuwingen die de gestuurde woningbouwopgave met zich meebrengt. Hiermee is de bouwrechtprofessional goed voorbereid op de juridische uitdagingen die de bouwpraktijk de komende jaren te wachten staat.

Specificaties

ISBN13:9789463150941
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:144
Druk:1
Verschijningsdatum:27-11-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Arjan Bregman

Prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman is Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE.

Andere boeken door Arjan Bregman

Over Kars de Graaf

Mr. K.J. de Graaf is universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, rechter-plaatsvervanger in de rechtbanken Assen en Leeuwarden en voorzitter van de Bezwaarschriftcommissie Reiderland c.s.

Andere boeken door Kars de Graaf

Over Constantijn Hageman

Mr. dr. C.P. (Constantijn) Hagemanis Jurist omgevingsrecht/bestuursrecht Ministerie van BZK.

Andere boeken door Constantijn Hageman

Over Eelkje van de Kuilen-Stap

Mr. E.A. (Eelkje) van de Kuilen-Stap is Advocaat en partner bij AKD N.V.

Andere boeken door Eelkje van de Kuilen-Stap

Inhoudsopgave

Deel 1 - Corporaties: uitvoeringsorganen of private ondernemingen? 3
1 De spelers in het corporatiestelsel 4
2 Uitvoeringsorgaan of private onderneming 9
3 Brutering 10
4 Na de brutering 14
5 Herziening Woningwet 16
6 Novelle Woningwet en parlementaire enquête resulterend in de uiteindelijke herziening van de Woningwet in 2015 17
7 Periode na 1 juli 2015: voedingsbodem voor de wooncrisis 19
8 Fiscaliteit 21
9 Kabinet Rutte: afschaffing verhuurderheffing in ruil voor meer regie op de corporaties 23
10 Wet versterking regie volkshuisvesting 26
11 Hoe kijkt Europa? 29
12 Wetgever: Corporaties zijn private ondernemingen in sterk gereguleerd segment 30
13 Kritische blik op de keuze van de wetgever 31
14 Gevolgen voor realiseren woningbouwopgave? 36
15 Conclusie en aanbevelingen 37

Deel 2 - De woningbouwopgave onder nationale en provinciale regie 41
1 Inleiding 41
2 Het Rijk herneemt de regie 43
2.1 Regie als begrip in interbestuurlijke rechtsverhoudingen 43
2.2 Centrale bemoeienis met bouwen en ruimtelijke ordening en de ontwikkeling van het ruimtelijk instrumentarium voor Rijk en provincies44
2.3 Regie door het Rijk in het verleden: woningbouw volgens de VINEX 47
2.4 Actuele ontwikkelingen: het Rijk herneemt de regie 50
2.5 Regie in de nabije toekomst: de Wet versterking regie volkshuisvesting 56
3 Publiekrechtelijke regie ter uitvoering van bovengemeentelijk beleid 58
3.1 Inleiding 58
3.2 Inkaderen van decentrale besluitvorming (instructieregels) 62
3.3 Opdrachten aan decentrale overheden (instructies) 69
3.4 Reactief ingrijpen op ongewenste decentrale besluitvorming 73
4 De Wet versterking regie volkshuisvesting: publiekrechtelijk gestuurde beleidsvorming 78
4.1 Regie via gestuurde beleidsvorming 78
4.2 Een wettelijke opdracht voor de omgevingsplanwetgever 83
4.3 Afdwingbaarheid van decentrale beleidsvorming en -uitvoering 85

5 Grenzen aan de (publiekrechtelijke) regie 90
5.1 Factoren die de regie door het Rijk kunnen beperken 90
5.2 Handhaving van beleid en reactieve interventiemogelijkheden 90
5.3 Proactieve sturing en complexe gebiedsontwikkeling c.q. planeconomische aspecten 92
5.4 Proactieve sturing versus anterieure contractvorming over woningbouw 94
6 Conclusie 95

Deel 3 - Gemeentelijke regie bij de woningbouwopgave 103
1 Inleiding, vraagstelling en opzet van deze bijdrage 103
1.1 Inleiding 103
1.2 Vraagstelling 105
1.3 Opzet van deze bijdrage 105
2 Regie bij gebiedsontwikkeling zoals benoemd door de Hoge Raad 106
3 Gemeentelijke regie bij de woningbouwopgave en het omgevingsrecht 107
3.1 Gemeentelijke regie als drieledig begrip 107
3.2 Gemeentelijke regie als planologische sturing 108
3.3 Gemeentelijke regie ten aanzien van de verwerving van de benodigde onroerende zaken 112
3.4 Gemeentelijke regie ten aanzien van de bekostiging van de gebiedsontwikkeling 118
4 Gemeentelijke regie bij gebiedsontwikkeling en het privaatrecht 124
4.1 De antereiure overeenkomst als dominant instrument voor gemeentelijke regie 124
4.2 Kostenverhaal en financiële bijdragen op grond van de anterieure overeenkomst 126
4.2.1 Kostenverhaal 126
4.2.2 Financiële bijdragen aan de ontwikkeling van gebieden 129
5 Gemeentelijke regie op basis van de Omgevingswet, een overzicht 132
6 De brief van de minister van VRO met voorstellen voor modernisering van het grondbeleid 135
6.1 Inleiding 135
6.2 Drie sporen voor modernisering van het grondbeleid 138
6.3 Spoor I: Grond sneller beschikbaar en versnellen gebiedsontwikkeling 138
6.4 Sporen II en III: Grond goedkoper en publieke kosten beter dekken en de waardestijging van grond beter benutten voor publieke doelen 140

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De woningbouwopgave gestuurd