Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Paperback Nederlands 2006 9789077320006
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Bij de totstandkoming van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is door de toenmalige Minister van Sociale Zaken aangegeven dat via deze wet alle werknemers een loon moest worden verzekerd, dat gezien de algehele welvaartssituatie als een aanvaardbare tegenprestatie voor de verrichte arbeid kan worden beschouwd.

In de afgelopen vier decennia is echter de betekenis van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag aanmerkelijk veranderd. Niet langer staat de eerdergenoemde doelstelling voorop, maar vooral de koppeling met de sociale zekerheidsuitkeringen. Een en ander blijkt uit de wetswijzigingen die betrekking hebben op het aanpassingsmechanisme die van een automatische aanpassing is gewijzigd in een koppeling met afwijkingsmechanisme. Met dit laatste heeft een beleidsmatige invulling van de aanpassing zijn intrede gedaan.

Over de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is niet zoveel literatuur verschenen. Reden genoeg in de reeks Arbeidsrechtelijke thema's een deeltje over deze wet op te nemen. Na een inleiding met daarin een kort historisch overzicht over het wettelijke minimumloon en de minimumvakantiebijslag komen deze beide elementen afzonderlijk aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan het loonbegrip dat en andere begrippen die in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden gehanteerd. Ook het toezicht van overheidswege wordt behandeld.

Specificaties

ISBN13:9789077320006
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:134
Druk:1
Verschijningsdatum:13-2-2014

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Over Dick Korver

Dick Korver is als specialist arbeid en organisatie werkzaam bij de Arbeidsinspectie.

Andere boeken door Dick Korver

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen
Voorwoord

1. Inleiding
1.1 In den beginne
1.2 Een eerste stap
1.3 (Wettelijk) minimumloon wenselijk?
1.4 De Huisarbeidswet 1933
1.5 De Landbouwcrisiswet 1933
1.6 De oorlogstijd
1.7 De loonvorming na de oorlogstijd
1.8 Naar de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag; het minimumloon
1.9 Naar de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag; de minimumvakantiebijslag
1.10 De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
1.11 Een aantal belangrijke wetswijzigingen

2. De begrippen 'dienstbetrekking', 'werknemer' en 'werkgever'
2.1 Inleiding
2.2 Het begrip 'dienstbetrekking'
2.3 Het begrip 'werknemer'
2.4 Het begrip 'werkgever'

3. Het loonbegrip
3.1 Inleiding
3.2 De arbeidsovereenkomst en het loonbegrip
3.3 Het minimumloon en het loonbegrip

4. Het minimumloon
4.1 Inleiding
4.2 Het recht op minimumloon
4.3 De hoogte van het minimumloon
4.4 Uitbetaling van het minimumloon
4.5 De 'normale arbeidsduur'
4.6 Verjaring

5. De minimumvakantiebijslag
5.1 Inleiding
5.2 Het recht op een minimumvakantiebijslag
5.3 De hoogte van de minimumvakantiebijslag
5.4 Uitbetaling van de minimumvakantiebijslag
5.5 De vakantiebonnen
5.6 Verjaring

6. Toezicht
6.1 Inleiding
6.2 Aanwijzing toezichthouders
6.3 Mededelingen in het kader van onderbetaling

Rechtspraakoverzicht
Literatuuroverzicht

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)