Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Handboek publieke verantwoording

Paperback Nederlands 2009 9789059315112
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Publieke verantwoording is een cruciaal onderdeel van de democratische rechtsstaat. In de praktijk van het openbaar bestuur kan publieke verantwoording echter ook een zware last zijn. Professionals en bestuurders klagen steeds vaker dat ze te veel en te vaak verantwoording moeten afleggen. Naast de traditionele verantwoording aan minister en parlement zijn allerlei nieuwe vormen ontwikkeld, zoals verantwoording aan raden van toezicht, inspecties, visitaties, klantenraden en via internet.

Dit handboek biedt handreikingen om publieke verantwoording voldoende scherp te laten zijn, zodat ze haar rol in de rechtsstaat kan vervullen, en tegelijkertijd voldoende sober in te richten, om de overhead en overlast te beperken. De belangrijkste vormen van publieke verantwoording worden besproken. Daarbij wordt aandacht besteed aan vormgeving, werking en voor- en nadelen van elk mechanisme. Ook geeft elk hoofdstuk inspirerende voorbeelden en tal van do's and don'ts voor publieke verantwoording.

Specificaties

ISBN13:9789059315112
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:296
Druk:1
Verschijningsdatum:1-12-2017
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Expertrecensies (1)

Handboek publieke verantwoording
Ton Horrevorts | 30 oktober 2009
Een rechtstaat kan niet zonder verantwoording. Alle organisaties die op enigerlei wijze belast zijn met publiek gezag horen zich te verantwoorden voor hun handelen. In de praktijk blijkt verantwoording heel lastig te zijn. Door de bank genomen is de belangstelling voor dit onderwerp gering. Maar als er ook maar iets mis gaat, staat iedereen om het hardst te roepen om duidelijke verantwoording, het liefst met barbertjes die worden gehangen. Hoe ingewikkeld verantwoording is, wordt duidelijk uit het 'Handboek publieke verantwoording' onder redactie van Mark Bovens en Thomas Schillemans.
Lees verder

Lezersrecensies

5.0 van de 5
3 stemmen
3
0
0
0
0

Interviews en artikelen (1)

opinie
Het principe van de blijvende verantwoordelijkheid
Ernst ten Heuvelhof 27 mei 2013 In deze aflevering van Tussen Droom & Daad bespreekt Ernst ten Heuvelhof het principe van de blijvende verantwoordelijkheid: Al ben je niet meer verantwoordelijk, je blijft altijd aanspreekpunt.

Over Mark Bovens

Mark Bovens is hoogleraar Bestuurskunde en Directeur Onderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Hij studeerde staats-en bestuursrecht, politicologie en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden en aan Columbia University Lawschool in New York (LL.M 1983). Hij promoveerde in 1990 op het proefschrift Verantwoordelijkheid en organisatie, dat bekroond werd met de G.A. van Poeljeprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde. In 1997 werd hij in Utrecht benoemd als hoogleraar, aanvankelijk met als leeropdracht Rechtsfilosofie en later ook met als leeropdracht Bestuurskunde. Daarvoor werkte hij in Leiden bij de vakgroepen Politieke Wetenschappen en Bestuurskunde. In 2000 was hij mede-oprichter van de USBO en werd hij full time hoogleraar Bestuurskunde.

Andere boeken door Mark Bovens

Inhoudsopgave

1 Publieke verantwoording: een handboek 9
Mark Bovens & Thomas Schillemans
1.1 Een permanente staat van publieke verantwoording
1.2 Een handboek publieke verantwoording
1.3 De opbouw van het handboek
Literatuur
Deel I Verantwoording

2 Publieke verantwoording; begrippen, vormen en beoordelingskaders
Mark Bovens & Thomas Schillemans
2.1 Verwarring over verantwoording
2.2 Begrippen: wat is publieke verantwoording?
2.3 Vormen van verantwoording
2.4 De beoordeling van publieke verantwoording
Literatuur

3 Verantwoording over financiën en rechtmatigheid
Jan Wieles
3.1 Introductie
3.2 Financiële jaarverslaggeving van het Rijk
3.3 Financiële jaarverslaggeving van decentrale overheden
3.4 Financiële jaarverslaggeving door zelfstandige publieke organisaties
3.5 Rechtmatigheid
3.6 Spanningen
Voor wie meer wil weten

4 Verantwoording over prestaties
Paul-Jan Linker
4.1 Verantwoording over prestaties door organisaties, ketens en netwerken
4.2 De ontwikkeling van prestatiemanagement bij publieke organisaties
4.3 Verschillen in toepassing van prestatieverantwoording in de praktijk
4.4 De inrichting van prestatieverantwoording
4.5 Prestatieverantwoording in de praktijk
4.6 Verantwoording door ketens en netwerken
4.7 Prestatieverantwoording geeft positieve energie
Voor wie meer wil weten
Deel II Vormen van verantwoording

5 Verantwoording aan departementen
Cor van Montfort
5.1 Introductie
5.2 Verantwoording of informatievoorziening?
5.3 Historische achtergrond
5.4 Onderwerpen en criteria
5.5 Aandachtspunten en discussiepunten
5.6 Verantwoording, toezicht en checks and balance
5.7 Aandachtspunten
Voor wie meer wil weten
Literatuur

6 Relatiebeheer tussen ministeries en uitvoeringsorganisaties
Ronald Timmerman & Peter Plug
6.1 Waarom relatiebeheer in een handboek publieke verantwoording?
6.2 Meerdere rollen en relaties
6.3 Relatiebeheer in verantwoordingsrelaties: een spanningsvolle aangelegenheid
6.4 Het managen van de relatie
6.5 De relatiemanager
6.6 Relatiebeheer vanuit democratisch perspectief
6.7 Conclusie
Literatuur

7 Inspecties
Kutsal Yesilkagit
7.1 Inleiding: inspecties in de publieke sector
7.2 Verschijningsvormen en inspectieactiviteiten
7.3 Inspecties als verantwoordingsmechanisme
7.4 Evaluatie van inspecties als verantwoordingsmechanismen
7.5 Afsluiting
Voor wie meer wil weten
Literatuur
Bijlage 7.1: Overzicht van inspecties die toezicht houden op (delen van) de publieke sector per ministerie (situatie 2008)

8 Raden van toezicht
Ineke Boers & Cor van Montfort
8.1 Introductie
8.2 Raden van toezicht in de publieke sector
8.3 Verwachtingen en knelpunten
8.4 Interactie met andere verantwoordingsarrangementen
8.5 Evaluatie raden van toezicht
8.6 Conclusies en aanbevelingen
Voor wie meer wil weten
Literatuur

9 Visitaties als vorm van verantwoording
Thomas Schillemans
9.1 Introductie
9.2 Visitaties in de publieke sector
9.3 De inrichting van visitaties
9.4 Evaluatie visitaties
9.5 Samenvatting en afsluiting
Voor wie meer wil weten
Literatuur

10 Cliëntenraden en klantenfora
Margo Trappenburg, Thomas Schillemans & Hester van de Bovenkamp
10.1 Inleiding
10.2 Cliëntenraden en klantenfora in de publieke sector
10.3 Het inrichten van cliëntenraden en klantenfora
10.4 Cliëntenraden en klantenfora in de praktijk
10.5 Aanbevelingen
Literatuur

11 Transparantie
Albert Meijer, Stephan Grimmelikhuijsen & Gijs Jan Brandsma
11.1 Roep om transparantie
11.2 Ontwerpkeuzen
11.3 Transparantie en verantwoording
11.4 Lessen uit de praktijk
11.5 Evaluatie van transparantie en verantwoording
11.6 Stappenplan en experimenten
Literatuur
Deel III Vernieuwing van verantwoording

12 Publieke professionals en verantwoordingsdruk
Mirko Noordegraaf & Jasper Sterrenburg
12.1 Introductie: beklemde professionals?
12.2 Professionals en hun werk
12.3 Professionals en verantwoording
12.4 Aantallen handelingen
12.5 Tijdsbesteding
12.6 Ervaren lasten
12.7 Omgaan met verantwoordingsdruk
12.8 Conclusie
Literatuur

13 Verantwoorde vernieuwing? Innovatie van publieke verantwoording
Rob van Rijn & Mark van Twist
13.1 De bovenstroom en de onderstroom in het denken over publieke verantwoording
13.2 Publieke verantwoording in de bovenstroom: VBTB
13.3 Publieke verantwoording in de onderstroom: delivery
13.4 Bovenstroom en onderstroom: verschillen in opvattingen, zienswijzen en benaderingen bij publieke verantwoording
13.5 Bovenstroom en onderstroom: innovatie door combinatie bij publieke verantwoording
13.6 Tot slot
Voor wie meer wil weten
Literatuur

14 Publieke verantwoording 2.0: sober maar scherp
Thomas Schillemans & Mark Bovens
14.1 Hoe Verantwoordingsdag mislukte
14.2 De verantwoordingsstaat
14.3 Bedolven onder verantwoording?
14.4 Verantwoording 1.0: niet sober en niet scherp
14.5 Verantwoording 2.0: sober en scherp
14.6 Verantwoordingsdag 2.0
Literatuur

Over de auteurs

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek publieke verantwoording