Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Buurtinformatienetwerken en lokale veiligheid

Een evaluatiestudie op basis van een mixed-method experimenteel design

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2022 9789051892000
Direct te downloaden

Samenvatting

Buurtinformatienetwerken (BIN’s) zijn partnerschappen waarin de politie, buurtbewoners en gemeenten hun krachten bundelen in de strijd tegen criminaliteit. Deze worden vaak opgericht in een buurt vanwege een bezorgdheid over de veiligheid, zoals bij hogere politiecijfers voor diefstallen uit voertuigen, woninginbraak en/of vandalisme.

Met deze studie werd nagegaan of BIN’s de lokale veiligheid in een buurt verhogen. Dit was in België het eerste grootschalig experiment. In tegenstelling tot eerdere buitenlandse studies, werden ook andere aspecten dan criminaliteit onderzocht, namelijk onveiligheidsgevoelens, collectieve weerbaarheid, relaties tussen buurtbewoners en politie, en informatiedoorstroming tussen buurtbewoners en politie.

Deze studie is een benchmark. Professor Hardyns licht toe: “We hebben voor het eerst een aantal belangrijke verschillen kunnen vaststellen tussen buurten met en zonder BIN”. De studie stelt ook informele buurt(preventie)netwerken vast in de vorm van digitale platformen (zoals Facebookgroepen, WhatsApp en Hoplr). Die zorgen voor opportuniteiten maar ook uitdagingen voor de traditionele BIN’s.

De studie stond onder leiding van professor Wim Hardyns van de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent en werd uitgevoerd in opdracht van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken.

Specificaties

ISBN13:9789051892000
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:234
Druk:1
Verschijningsdatum:8-6-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Thom Snaphaan

Thom Snaphaan is doctoraatsonderzoeker en academisch assistent aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent.

Andere boeken door Thom Snaphaan

Over Lieven Pauwels

Lieven Pauwels (1974) is maatschappelijk werker (Hogent), licentiaat in de Criminologische Wetenschappen (Ugent), doctor in de Criminologische Wetenschappen (Ugent) en volgde de Voortgezette Academische Opleiding Master in Quantitative Analysis (Kubrussel). Zijn interesses situeren zich in het domein van de ecologie van criminaliteit, etiologische verklaringsmodellen voor delinquent gedrag, kwantitatieve methoden van het criminologisch onderzoek en cross-nationaal vergelijkend onderzoek.

Andere boeken door Lieven Pauwels

Inhoudsopgave

Voorwoord 9
Lijst met figuren 13
Lijst met tabellen 17

1 Inleiding 19
1.1 Aanleiding van het onderzoek 19
1.2 Scope van het onderzoek 20
1.3 Centrale onderzoeksvragen 20
1.4 Relevantie van het onderzoek 21
1.4.1 Beleidsmatige relevantie 21
1.4.2 Maatschappelijke relevantie 23
1.4.3 Wetenschappelijke relevantie 23
1.5 Leeswijzer 24

2 Wetenschappelijke en juridische achtergrond 25
2.1 Ontstaan van buurtinformatienetwerken 25
2.1.1 Ontstaansgeschiedenis van neighborhood watch projects 25
2.1.2 Ontstaansgeschiedenis van buurtinformatienetwerken in België 27
2.2 Huidig landschap van buurtinformatienetwerken in België 27
2.2.1 Wettelijk kader 28
2.2.2 Verschillende vormen van informatienetwerken 29
2.2.3 BIN’s in tijd en ruimte 30
2.3 Voorgaand (evaluatie)onderzoek 34
2.3.1 Internationaal (evaluatie)onderzoek 34
2.3.2 Belgisch (evaluatie)onderzoek 37

3 Methodologie 41
3.1 Kwantitatief luik 41
3.1.1 (Quasi-)experimenteel design 41
3.1.2 Selectie van experimentele gebieden: getrapte steekproeftrekking 42
3.1.3 Matching van controlegebieden 44
3.1.4 Secundaire data-analyse van politiële criminaliteitsgegevens 49
3.1.5 Secundaire data-analyse van BE-Alert-data 50
3.1.6 Primaire data-analyse van surveydata van de bevolkingsbevraging 51
3.2 Kwalitatief luik 55
3.2.1 Focusgroepen (assistent-)coördinatoren BIN/PLP 58
3.2.2 Focusgroepen met politieambtenaren 58

4 Resultaten kwantitatief luik 61
4.1 Politiële criminaliteitsstatistieken 61
4.1.1 Provinciale trends 63
4.1.2 Trends in de gepaarde experimentele en controlegebieden 66
4.1.3 Tussentijds besluit 73
4.2 BE-Alert BIN-module 74
4.2.1 Globaal overzicht 74
4.2.2 Lokale politie HerKo 78
4.2.3 Lokale politie VIMA 81
4.2.4 Tussentijds besluit 83
4.3 Bevolkingsbevraging 84
4.3.1 Beschrijvende kenmerken geografische gebieden 84
4.3.2 Beschrijvende kenmerken respondenten 85
4.3.3 Kennis van het BIN en BIN-lidmaatschap 86
4.3.4 Verschillen in veiligheid en gerelateerde buurtprocessen 89
4.3.5 Tevredenheid over het BIN 96
4.3.6 Tussentijds besluit 100

5 Resultaten kwalitatief luik 103
5.1 Focusgroepen met (assistent-)coördinatoren BIN’s/PLP’s 103
5.1.1 Thematische analyses 103
5.1.2 Tussentijds besluit 108
5.2 Focusgroepen met politieambtenaren 110
5.2.1 Thematische analyses 111
5.2.2 Tussentijds besluit 118

6 Conclusies en discussie 121
6.1 Objectieve veiligheid 121
6.2 Subjectieve veiligheid 123
6.3 Collectieve weerbaarheid 124
6.4 Relaties tussen buurtbewoners en politie 125
6.5 Informatiedoorstroming tussen buurtbewoners en politie 125
6.6 Beleidsmatige en praktische organisatie van BIN’s 126
6.7 Beperkingen van het huidige onderzoek 128

7 Aanbevelingen 131
7.1 Beleidsmatige en praktijkgerichte aanbevelingen 131
7.2 Wetenschappelijke en methodologische aanbevelingen 133

Literatuurlijst 137
Bijlagen 147

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Buurtinformatienetwerken en lokale veiligheid