Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Preview

Strategie in het echt - Verandermanagement in middelgrote organisaties

Je bent manager van een middelgrote onderneming (MGO) en je vraagt je af of en hoe je de koers van je organisatie moet veranderen. Hoe pak je zoiets aan zodat er ook echt een zinvol resultaat uitkomt? En waar vind je de benodigde tijd en de capaciteit?

Jack van der Werf | 6 januari 2021 | 3-4 minuten leestijd

Zeer actuele vragen, nu de noodzaak tot verandering van verdienmodellen en organisatieontwerpen ook voor MGO's steeds dwingender wordt. In mijn boek ‘Strategie in het echt, verandermanagement in middelgrote organisaties' bied ik concrete richtlijnen en methoden om op deze vragen praktische antwoorden te vinden.

Tussen wal en het schip
MGO's vallen in veel opzichten tussen de wal en het schip. Ze voelen zich niet echt thuis bij de grote groep van kleinere MKB-bedrijven en al helemaal niet bij de grote ‘corporate' concerns. Te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet; de specifieke thematiek van de MGO's is door hun omvang wezenlijk verschillend van de andere twee categorieën. Een aspect waarbij dit duidelijk speelt is de manier waarop strategische veranderingen tot stand komen.
Kleinere MKB-organisaties hebben voor de strategievorming vaak voldoende aan de ‘keukentafelmethode'. Een beperkt aantal sleutelfiguren buigt zich gezamenlijk over de thema's en neemt een beslissing gebaseerd op gezond verstand. De uitvoering vindt dan onverkort en snel plaats: alle betrokkenen begrijpen en weten immers wat er moet gebeuren.

Bij grote organisaties is het net andersom; geen keukentafel, maar een stafafdeling. Van daaruit wordt het strategisch proces gestuurd en gecoördineerd, gericht op een snelle en effectieve analyse, ontwikkeling en uitvoering van beleidsmaatregelen.

In de MGO werken deze beide benaderingen niet; geen geld voor een stafafdeling, maar wel de noodzaak van een degelijke aanpak met voldoende ‘tractie' in de organisatie. Er rest voor de MGO daarom niet veel anders dan een soort ‘tussenoplossing'. Dit dilemma betekent voor de MGO-manager vaak veel doe-het-zelf werk, onzeker laverend tussen een pragmatische, gezond verstand aanpak en experimenten met professionele benaderingen.

Mijn boek Strategie in het echt reikt voor deze speciale situatie werkbare hulpmiddelen aan. De diverse fasen van het strategisch management proces - van analyse via doelstellingen tot uitvoering- worden vanuit vijf specifieke perspectieven beschreven.

Het ‘echte' managementperspectief
Bijna alle literatuur over strategie en beleid wordt geschreven door wetenschappers of consultants. Beide groepen ontberen de specifieke praktische achtergrond en ervaring die zo kenmerkend zijn voor de doorsnee MGO-manager. In dit boek gebruik ik mijn dertigjarige ervaring als manager in een breed scala van diverse strategische en operationele situaties om vooral ook die invalshoeken een plaats te kunnen geven.

De juiste schaalgrootte
Nagenoeg alle literatuur over strategie gaat over grotere multinationale ondernemingen. De omvang en de reikwijdte van de strategische thema's van deze organisaties wijken wezenlijk af van de kleinschaligere werkelijkheid van de MGO. De gepresenteerde methodiek biedt hiervoor een oplossing door de diverse thema's op de geschikte schaalgrootte te benaderen.

Een passende terminologie
In de literatuur over strategie en organisatie is in de loop der jaren een stortvloed aan methoden en modellen ontstaan met de daarbij behorende wildgroei aan termen. De in het boek gebruikte theorieën en begrippen zijn zorgvuldig geselecteerd en hebben aantoonbaar de tand des tijds doorstaan.

Een consistente systematiek
Alle gepresenteerde modellen en methoden berusten op dezelfde theoretische basis en zijn ontworpen met een hoge onderlinge consistentie. De resultaten van de verschillende fasen zijn daarmee goed uitwisselbaar waardoor het proces soepeler kan verlopen.

Een toepassing in de alledaagse werkelijkheid
Elk onderdeel wordt gelardeerd met de spannende belevenissen van het management en de medewerkers van het fictieve bedrijf Vormaat BV. Hiermee wordt getracht de materie wat te verlichten, maar zeker ook om zo concreet mogelijk zichtbaar te maken hoe strategische veranderingen zich daadwerkelijk in de alledaagse praktijk kunnen ontwikkelen.

Jack van der Werf was algemeen directeur van de draaddivisie van staalbedrijf Ovako, met 800 medewerkers en productie-eenheden in Finland, Zweden en Nederland en eigen verkoopkantoren in de belangrijkste landen van Europa. Hij was tevens lid van de Raad van Bestuur van de Ovako Groep. In 2010 verzelfstandigde de divisie en kreeg de naam FNsteel. Jack vervulde de rol van CEO tot eind 2012 en was lid van de Raad van Commissarissen van FNsteel tot 2014. Daarna startte hij een onafhankelijk adviesbureau met de naam JPDW Management Consultancy (www.jpdw.nl). Zijn ervaringen en inzichten bracht hij samen in het boek Strategie in het echt.

Over Jack van der Werf
Na zijn studie metaalkunde aan de TH Delft en bedrijfskunde aan de EUR begon Drs. Ir. J.P.D. (Jack) van der Werf (1959) zijn carrière in marketingfuncties. In het begin van de jaren negentig trad hij als exportmanager in dienst bij het staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam, waar hij binnen een aantal jaren doorgroeide tot commercieel directeur. Na een fusie met het Scandinavische staalbedrijf Ovako werd hij algemeen directeur van de draaddivisie met 800 medewerkers en productie-eenheden in Finland, Zweden en Nederland en eigen verkoopkantoren in de belangrijkste landen van Europa. Hij was in die periode tevens lid van de Raad van Bestuur van de Ovako Groep, welke een omzet had van bijna 1,5 miljard euro. In 2010 verzelfstandigde de divisie en kreeg de naam FNsteel. Jack vervulde de rol van CEO tot eind 2012 en was lid van de Raad van Commissarissen van FNsteel tot 2014. Daarna startte hij een onafhankelijk adviesbureau met de naam JPDW Management Consultancy. Hij vervulde een aantal advies- en interim-managementrollen bij (internationale) ondernemingen in uiteenlopende branches. Zijn ervaringen en inzichten bracht hij samen in het boek Strategie in het echt.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden