Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Rechtsgevolgen van stille cessie

Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid

Gebonden Nederlands 2011 9789013092592
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In dit uitgebreide proefschrift onderscheidt Biemans drie deelvragen:
- Wat zijn de bevoegdheden en rechten van de stille cedent en de stille cessionaris ten aanzien van de stil gecedeerde vordering?
- Wat is de rechtspositie van de schuldenaar?
- Wat is de inhoud van de rechtsverhouding tussen de stille cedent en de stille cessionaris?

Een brede kennis van en inzicht in goederenrechtelijke vraagstukken is van groot belang voor de beantwoording van de vraag welke rechtsgevolgen een stille cessie heeft.

Specificaties

ISBN13:9789013092592
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:904
Druk:1
Verschijningsdatum:27-9-2011
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Afkortingen

1. Inleiding
1.1 De (her)invoering van de stille cessie
1.2 Vereisten voor stille cessie
1.3 Probleemstelling en vraagstelling
1.4 Doelstelling en methode
1.5 Nadere toelichting bij de methode
1.6 Bevoegdheden en rechten van de schuldeiser
1.7 Nadere afbakening van het onderzoek
1.8 Breder kader van het onderzoek
1.9 Plan van behandeling

2. Hoofdlijnen
2.1 Inleiding
2.2 Element I - Overgang van de vordering
2.3 Element II - Uitoefening van andermans vordering
2.4 Element III - De tweede zin van art. 3:94 lid 3 BW

3. Inning en ingebrekestelling
3.1 Inleiding
3.2 Inningsbevoegdheid
3.3 In ontvangst nemen van betalingen
3.4 Buiten rechte nakoming vorderen en in gebreke stellen
3.5 In rechte nakoming vorderen

4. Opeisbaar maken en stuiting van verjaring
4.1 Inleiding
4.2 Opeisbaar maken van de vordering
4.3 Keuzebevoegdheid bij een verbintenis tot betaling van een geldsom in buitenlandse valuta en beding van betaling effectief
4.4 Stuiting van de verjaring

5. Verhaal en voorrang
5.1 Inleiding
5.2 Pandrecht en hypotheekrecht
5.3 (Bijzondere) verhaalsrechten en voorrang
5.4 Retentierecht
5.5 Eigendomsvoorbehoud en fiduciaire zekerheidseigendom
5.6 Hoofdelijke aansprakelijkheid
5.7 Borgtocht
5.8 403-verklaring
5.9 Bankgarantie
5.10 Financiëlezekerheidsovereenkomst (fzo)

6. Wettelijke schadevergoeding, boete, dwangsom en rente (schuldenaar)
6.1 Inleiding
6.2 Vervangende schadevergoeding
6.3 Vertragingsschade
6.4 Gevolgschade
6.5 Schadevergoeding uit hoofde van onrechtmatige daad
6.6 Vaststellingskosten, buitengerechtelijke kosten en proceskosten
6.7 Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid
6.8 Burgerlijke vruchten
6.9 Boete
6.10 Dwangsom

7. Aangaan van overeenkomsten en beschikken (derden)
7.1 Inleiding
7.2 Het aangaan van overeenkomsten en beschikken algemeen
7.3 Koop, schenking en overdracht
7.4 (Overeenkomst tot) het vestigen van een beperkt recht
7.5 Huur van een vordering?
7.6 Lastgeving en volmachtverlening
7.7 Verzekering

8. Aantasting en bescherming van de vordering
8.1 Inleiding
8.2 Beschikkingshandelingen jegens de schuldenaar
8.3 Niets doen aan de kant van de schuldeiser
8.4 Bescherming tegen aantasting door de schuldenaar en/of derden

9. Onderliggende rechtsverhouding, opschorting en verrekening
9.1 Inleiding
9.2 Beëindiging; ontbinding, opzegging en vernietiging
9.3 Contractswijziging en contractsoverneming
9.4 Opschorting
9.5 Verrekening
9.6 Keuzebevoegdheid ex art. 6:88 lid 1 BW

10. Rechtspositie van de schuldenaar
10.1 Inleiding
10.2 Rechtspositie algemeen
10.3 Bestaande verweermiddelen
10.4 Bevoegdheden (I) - Ten aanzien van de vordering
10.5 Bevoegdheden (II) - Ten aanzien van de vordering en een tegenvordering
10.6 Bevoegdheden (III) - Ten aanzien van de aan de vordering onderliggende rechtsverhouding uit overeenkomst
10.7 Verweermiddelen en bevoegdheden vanwege de overgang of de toekenning van de inningsbevoegdheid aan een derde
10.8 Tegenvorderingen van de schuldenaar

11. Bevoegdheden en verplichtingen en de onderlinge rechtsverhouding
11.1 Inleiding
11.2 Onderlinge rechtsverhouding algemeen
11.3 Verplichtingen (I): Machtsverschaffing en publiciteit
11.4 Verplichtingen (II): Fiduciaire verplichtingen
11.5 Verplichtingen (III): Tegenprestatie en kosten
11.6 Bevoegdheden

12. Contouren van de stille cessie
12.1 Inleiding
12.2 Overgang van bestaande rechten
12.3 Verkrijging van nieuwe rechten
12.4 Uitoefening van andermans vordering
12.5 Inhoud van de onderlinge rechtsverhouding
12.6 De rechtspositie van de schuldenaar: de tweede zin van art. 3:94 lid 3 BW
12.7 Afsluiting

Summary
Literatuurlijst
Wetsartikelenregister
Rechtspraakregister
Trefwoordenregister
Dankwoord
Curriculum Vitae

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Rechtsgevolgen van stille cessie